13 juli 2024

Bezuinigingen doen Loppersum de das om

0

Als de gemeente Loppersum de komende drie jaar daadwerkelijk 1,5 miljoen euro gaat bezuinigen, kan men de deur beter meteen in het slot gooien. Dat is althans de mening van GroenLinks. Daar heeft men becijferd dat er van alle voorzieningen bitter weinig overblijft als men, financieel gezien, de zaak weer op orde wil krijgen. Fractievoorzitter Harm Janssens uit Westeremden sloeg enige tijd geleden aan hét rekenen omdat hij wel eens wilde weten wat er" gaat gebeuren als Loppersum de daad bij het woord voegt en flink in de voorzieningen gaat snijden. 

„Niet omdat we dat graag willen, maar het zou de consequentie zijn van de bezuinigingen", zegt Janssens. Het afstoten van alle sportvoorzieningen levert volgens hem een bedrag op van 753.000 euro. Een van de opties die daarbij wordt genoemd, is sluiting van het zoutwaterbad K.P. Zijl in Loppersum. De gemeente wil er liever niet in investeren en hoopt 40.000 euro per jaar te kunnen besparen als men de deur op slot gooit. Privatisering zou een andere mogelijkheid kunnen zijn, maar de werkgroep Vrienden van het K.P. Zijlbad heeft al laten doorschemeren daar niet veel vertrouwen in te hebben! Het volledig schrappen van alle ondersteuning voor kunst en cultuur zou 273.000 euro opleveren en snijden in de bijzondere bijstand en het minimabeleid moet eveneens financiële ruimte bieden.

Omdat deze regelingen niet in zijn geheel geschrapt kunnen worden, . moeten ook de bibliotheken er aan geloven. In totaal levert dat ruim 330.000 euro op. Naast deze bezuinigingen moeten de begraafrechten ongeveer verviervoudigd worden om het onderhoud aan de begraafplaatsen kostendekkend te krijgen. Op dit moment ontvangt de gemeente 86.600 euro aan begraafrechten. De verhoging zou netto 259.800 euro opleveren.Het totaalpakket aan bezuinigingen staat met al deze maatregelen op een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro.

De getallen die Janssens bij zijn berekening heeft gebruikt, komen rechtstreeks uit de begroting van dit jaar. De Groenlinkser is er van uitgegaan dat de toegerekende loonkosten ook werkelijk bij het desbetreffende product horen. Bij sommige posten heeft de gemeente Loppersum naast uitgaven ook inkomsten, zoals bijvoorbeeld uit verhuur. In dat geval zijn de netto uitgaven gebruikt. Ook is Janssens er van uitgegaan dat, wanneer de gemeente een voorziening schrapt, de kapitaallasten eveneens wegvallen. „Dat is alleen zo als we gebouwen, zoals de voetbalaccommodaties, daadwerkelijk afstoten", laat hij weten. Hoewel de gemeente vrij is om te schrappen waar men dat nodig acht, zal dit in een aantal gevallen niet kunnen omdat er ook nog zoiets bestaat als de wettelijke verplichting om zaken aan te bieden, zoals bijvoorbeeld het bewegingsonderwijs op de scholen. In dat geval moet er volgens de Westeremder ergens anders worden geschrapt. Janssens weet dat bezuinigen noodzakelijk zijn. „Maar als je dit lijstje zou hanteren, blijft er weinig meer over. Dat zou de gemeente de das om doen", vreest hij. Het lijkt er volgens hem dan ook sterk op dat de gemeente niet aan de artikel 12-status zal weten te ontkomen. Hiermee komt Loppersum onder financieel toezicht te staan. Of men die status inderdaad zal aanvragen, wordt dit najaar pas beslist. Die maatregel zal volgens Janssens niet voldoende zijn om uit de problemen te komen.

ommelander courant

Geef een reactie