22 april 2024

Bezuinigingen treffen Damster ambtenaren

0

Appingedam – Ondanks financi‘le zorgen geeft de gemeente Appingedam geen krimp als het gaat om grote investeringen, die zij van levensbelang acht voor de toekomst van de Fivelstad. Dit trekt echter wel een zware wissel op de ambtelijke organisatie en in mindere mate op de burgers.

“Appingedam is een stad die werkt aan haar toekomst. Om dat waar te maken moeten we blijven investeren, ook – of wellicht juist – in moeilijke tijden.” Het raadsvoorstel bij de sluitende begroting 2005 maakt heel duidelijk welke koers de gemeente Appingedam wil (blijven) varen en ook waar de structurele bezuiniging van ruim 830.000 euro (en voor de komende jaren nog eens 160.000 euro) vandaan moet komen. “Er ligt een forse opdracht op het bord van de ambtelijke organisatie. Van medewerkers zal veel flexibiliteit en creativiteit worden gevraagd in een veranderende omgeving.”


Meer concreet betekent dit dat de taken en werkwijze van de ambtenaren in de loop van volgend jaar zullen veranderen, dat er taken worden afgestoten en dat er daardoor minder medewerkers nodig zijn Zo kan er een ‘kleine compacte flexibele ambtelijke organisatie van hoge kwaliteit’ ontstaan.


De burgers van Appingedam zullen de bezuinigingen voelen in de vorm van een extra verhoging van de onroerendzaakbelasting, die daardoor 3,2 procent stijgt.


Verdere bezuinigingen of tariefstijgingen konden vervallen door een meevaller van 160.000 euro aan rijksgeld uit het gemeentefonds en het uitvoeren van een aantal besparingsidee‘n van de Partij van de Arbeid (145.000 euro).

www.dvhn.nl

Geef een reactie