25 juli 2024

Bladkorven in de gemeente Loppersum

0

De gemeente heeft op enkele plaatsen in de gemeente na herhaaldelijke verzoeken van bewoners bladkorven geplaatst. Dit is in de praktijk een bouwwerk van hekken en gaas om van bomen afgevallen bladeren te verzamelen. De bewoners helpen op deze wijze de gemeente het gevallen blad te verzamelen, zodat dit door ons gemakkelijk kan worden meegenomen.

De problematiek in onze gemeente is niet zodanig ernstig dat deze voorzieningen overal in de gemeente aanwezig moeten zijn. Slechts wanneer er door bewoners om wordt verzocht gaat de gemeente overwegen om een bladkorf te plaatsen. Wanneer er behoefte aan is zullen wij per dorp maximaal 1 bladkorf plaatsen. Voor de dorpen Loppersum, Middelstum, Stedum en ’t Zandt, dus de grootste dorpen binnen onze gemeente, is het maximum aantal 2 bladkorven. Ook wordt goed gekeken naar de locatie, of er veel bomen staan en dat de bladkorf goed bereikbaar is voor de gemeentelijke dienst. Blijft onverlet dat het verzoek vanuit de burgerij dient te komen.
Let wel: de korven zijn alleen bedoeld voor blad dat afkomstig is van gemeentelijke bomen. Takken of ander afval mag u niet in de korf deponeren!
Dorp Stedum
De bladkorven in Stedum staan aan de Borgweg/Weemweg en de Stationsweg (begraafplaats) Deze zijn op verzoek van burgers uit het dorp gerealiseerd door de gemeente. Bladeren verzamelen en in de korf deponeren gebeurt door vrijwilligers.
Onze medewerkers van de buitendienst halen de korf regelmatig leeg. Zijn onze mensen niet tijdige ter plaatse meldt dan een volle bladkorf via telefoonnummer: 0596-548200 (servicelijn).

Met dank aan T. Bosscher, gebiedsbeheerder.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie