25 juli 2024

Bodem bij station Delfzijl gesaneerd

0

De bodem in en rond het stationsgebouw van Delfzijl wordt komende maandag gesaneerd. De grond is op sommige plekken tot bijna 3 meter diep verontreinigd met minerale olie en polyaromatische koolwaterstoffen, de zogeheten PAK’s.

De grond wordt zowel binnen als buiten het pand afgegraven en afgevoerd. Daarna wordt de afgraving gevuld met schoon zand. De sanering gaat ongeveer twee weken duren.

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie