28 mei 2024

Bodem daalt sneller dan verwacht

0

GRONINGEN – De bodemdaling in Groningen als gevolg van de aardgaswinning verloopt veel sneller dan verwacht.

Dat blijkt uit recente meetgegevens van de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

In de buurt van de stad Groningen is de bodem nu
9 centimeter gedaald. De NAM ging er altijd vanuit dat de bodem in 2010 6 centimeter gedaald zou zijn. Ook in de buurt van Uithuizen daalt de bodem sneller. Nu is de bodem al zo’n 26 centimeter gedaald, tegen een verwachte daling van
24 centimeter in 2010.

Het waterschap Noorderzijlvest overweegt bij Onderdendam een damwand te slaan, om het gebied rond Bedum droog te kunnen houden. Voor de stad Groningen verwacht Noorderzijlvest dat straten vaker blank komen te staan, omdat de capaciteit van de riooloverstorten niet toereikend is.

© Archief www.stedum.com

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie