21 juli 2024

Bodem Loppersum blijft beven

0

De grond onder de gemeente Loppersum blijft onrustig. Sinds de zware aardschok van 8 augustus 2006 hebben zich in de gemeente alweer zeven nieuwe, lichtere, aardbevingen voorgedaan. De aardschokken die ver­oorzaakt worden door de gaswinning leidde tot on­rust onder bewoners die bij de provincie en de ge­meente aan de bel trok­ken. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen werden op dertig plaatsen in 23 gebouwen zogenaamde scheurmeters geplaatst.  Hiermee wil de universi­teit het verband tussen scheuren en woningen en de bevingen volgen.

In­middels is duidelijk dat de scheuren na bevingen twee richtingen op wer­ken, zowel in de lengte al in de breedterichting, maar dat bestaande scheu­ren niet per definitie gro­ter worden na iedere beving. Ook blijken scheuren zich weer te kunnen sa­mentrekken, wat duidt op ‘ademende’ scheuren.  Met name nadat een lange droge periode wordt opgevolgd door een natte periode. De zwaarste aard­schokken sinds augustus vonden plaats bij Garsthui­zen, Westeremden en Zee­rijp en hadden een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Bij Stedum vond op 14 mei dit jaar nog een beving plaats met een kracht van 2,0 op de schaal  van Richter.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie