1 juni 2023

Bodems in Bedum bevatten kankerverwekkende stoffen

De bodem van drie woonpercelen in de gemeente Bedum is zo vervuild, dat de gezondheid van de bewoners ervan in het geding is. Onder meer kankerverwekkende stoffen werden aangetroffen. Extra onderzoek op de drie locaties moet deze zomer uitwijzen welk soort bodemsanering noodzakelijk is

“We kunnen nu nog niet zeggen hoe ernstig de vervuiling is, maar levensbedreigend is ze niet. Mensen moeten er geen sla gaan verbouwen”, aldus woordvoerder Paul Kremer van Bedum. In de gronden zitten onder meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Die veelal kankerverwekkende stoffen worden gevormd door onvolledige verbranding van hout, kolen, diesel, vet en tabak. Twee van de percelen bevinden zich aan de Noordwolderweg in Bedum, ŽŽn ligt aan de Bedumerweg in Onderdendam.

De provincie betaalt het bodemonderzoek. Vraag is nog wie voor de kosten van een eventuele sanering zal opdraaien. Provinciewoordvoerder Wim Trip: “We moeten eerst het onderzoek afwachten. Dan moeten we hopen dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ op kan gaan. Dat betekent proberen te achterhalen welk bedrijf er op die plek heeft gezeten en bewijzen dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de vervuiling. Dat zou nog een hoop juridisch getouwtrek op kunnen leveren.”  

 

Afgelopen jaar werden 22 ‘verdachte locaties’ in de gemeente onderzocht. Op negen daarvan bleek niets aan de hand. Op tien plekken is weliswaar vervuiling geconstateerd, maar is geen urgent risico voor de volksgezondheid. De laatste drie bleken zo vervuild, dat er gevaar voor de gebruikers ervan is

Dagblad van het noorden

Geef een reactie