25 juli 2024

Afgelopen november heeft het bestuur van Stichting Help Afrika een bezoek gebracht aan de projecten in Kenia. We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe goed elke Euro besteed is. Maar we hebben ook kunnen zien dat er nog Afgelopen november heeft het bestuur van Stichting Help Afrika een bezoek gebracht aan de projecten in Kenia. We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe goed elke Euro besteed is. Maar we hebben ook kunnen zien dat er nog een aantal dingen verbeterd kunnen worden. 
Zoals het onderwijs lokaal van de kleuters. 90 vierjarigen zitten in een tent met temperaturen van 40 graden. De wens is om voor deze kinderen 2 nieuwe lokalen te kunnen bouwen dit jaar. Met deze markt hopen we een stukje dichterbij te kunnen komen met deze wens.
2de Hands Boekenmarkt in Stedum
29 februari 2020 van 10 tot 14 .00 uur
Locatie: Trefpunt Bedumerweg 32
Entree: Gratis
Op zaterdag 29 februari worden de boeken verkocht.
Op donderdag 27 februari (19 – 20 uur) en vrijdag 28 februari (13 – 16.00 uur) kunnen boeken ingeleverd worden op het zelfde adres. Alle soorten boeken zijn welkom. De opbrengst van de markt is bestemd voor Stichting Help Afrika.

, Help stichting afrika

Geef een reactie