20 mei 2024

Boomfeestdag in de gemeente Loppersum

0

Woensdag 17 maart a.s. is Nationale Boomfeestdag, met dit jaar als centraal thema Bomen maken onze buurt!  Kinderen van basisscholen uit Middelstum en Loppersum gaan samen met de wethouders Jansen en Smit een aantal bomen (bloem-essen) planten in de twee dorpen.

Thema: Bomen maken onze buurt

Met het thema bomen maken onze buurt wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in onze leefomgeving.

Belangrijk is dat de kinderen zich realiseren hoe belangrijk bomen zijn voor hun toekomst. Naast het feit dat bomen zorgen voor zuurstof, vormen ze een buffer bij de opvang van regenwater en dempen ze het geluid.

Lespakket
Voor de scholen heeft de gemeente Loppersum een lespakket beschikbaar gesteld met daarin onder andere kleurplaten en
zelfbouwpakketten voor vogelhuisjes. Op deze wijze wil de gemeente graag samen met de kinderen een bijdrage leveren aan de belangen van natuur en milieu en de bewustwording hiervan vergroten.

Nationale Boomfeestdag
Ieder jaar wordt Nationale Boomfeestdag gevierd. Meer dan 150.000 kinderen in het hele land planten op deze dag honderdduizenden bomen en struiken. De Boomfeestdag wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag in samenwerking met meer dan vierhonderd gemeenten.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie