26 februari 2024

BORG EWSUM MIDDELSTUM MIKT OP TOERISTEN

0

Het borgterrein Ewsum in Middelstum wordt voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Daarvoor krijgt De Groninger Borgenstichting, eigenaar van de borg, subsisidie van de gemeente Loppersum om deze doelstelling te verwezenlijken.

Er wordt gemikt op verhoging van de toeristische aantrekkingskracht door restauratie van het bestaande koetshuis. Het pand wordt geschikt gemaakt voor horeca-activiteiten en expositieruimtes. In nauwe aansluiting op de reeds ontwikkelde functies op het terrein zijn initiatieven ontwikkeld voor een streekproductenmarkt.


Achtergrond
Sinds 1992 voert de stichting Werkprojecten Groningen op het borgterrein Ewsum te Middelstum het werk-leerproject voor mensen met een verstandelijke handicap De Ossenkop uit. Gelet op het succes van het project en de groeiende behoefte aan zinvolle activiteit wil men het project uit breiden met een landgoedkwekerij.
Daarnaast bestond de wens om het unieke historische terrein voor een breder publiek toegankelijk te maken en de toeristische potenties te ontginnen. Dit heeft in 1997 geresulteerd in een ambitieus plan van de Stichting Werkprojecten Groningen en de Groninger Borgen Stichting voor restauratie van het koetshuis en herinrichting van het omliggende terrein.


Kosten
Door de initiatiefnemers is een beroep gedaan op verschillende overheden en beschikbare subsidieregelingen en fondsen. In totaal moet er voor het project een bedrag van Û 50.000,– op tafel komen. De gemeente Loppersum neemt daarvoor een bedrag van Û 15.000,– voor haar rekening. Uit het Leader+ fonds is Û 25.000,– toegezegd.Uit provinciale fondsen wordt het resterende gat gedicht van Û 10.000,–. De gemeenteraad van Loppersum moet op 23 augustus de subsidie aan de Borgenstichting beschikbaar stellen.

www.loppersum.nl

Geef een reactie