29 mei 2024

Bosplan Steemerbos gepresenteerd

0


Donderdagavond 6 september is het bosplan voor het Steemerbos gepresenteerd. De boscommissie (Lorette Verment, Jacqueline Mulder, Lies Oldenhof, Sieger Wiersma) heeft samen met Marcel de Jager van Staatsbosbeheer en Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer een plan gemaakt waarmee Stedum een paar jaar vooruit kan.

In het plan is verbetering van de paden, plaatsen van bankjes en verbeteren van de natuurwaarden opgenomen. De verscheidenheid aan planten en dieren neemt toe door de bosrand golvend te maken, en te laten oplopen van laag naar hoog. Zo dringt de zon dieper door, en ontstaat een beter bosklimaat. Het plan werd door de aanwezigen goed ontvangen, en er werden suggesties gedaan om het wandelen door het bos nog beter mogelijk te maken. Door zelfwerkzaamheid van de Stedumers, te starten op 22 september van 9 tot 12, moet het mogelijk zijn het bos nog geschikter te maken voor recreatie en natuur. Evert Bruinius en Bernard Ausema hebben een begin gemaakt, nu moeten de Stedumers het afmaken. Scouting De Strúners heeft haar medewerking ook toegezegd. Met de nodige zelfwerkzaamheid kan er veel gerealiseerd worden.
 
 

www.stedum.com, met dank aan Lies Oldenhof

Geef een reactie