13 juli 2024
De afgelopen maanden is er weer veel te doen geweest over de versterkingsoperatie in het Gronings gaswinningsgebied. Wat niet meteen wil zeggen dat er veel is gebeurd. Susan Top, secretaris van het Groninger Gasberaad, verwoordt het als volgt: "De maatregelen van het versnellingspakket staan op papier, maar wanneer gaat de bewoner daar wat van merken?" Het Groninger Gasberaad heeft de indruk dat voor veel mensen het niet of nauwelijks nog te volgen is wat er allemaal bestuurlijk gebeurd. 
Tegelijkertijd heeft het Gasberaad zelf ook behoefte aan meer (in)zicht in wat zich nu waar allemaal in de praktijk afspeelt. Kortom, tijd om de zaak eens op een rij (proberen) te zetten! Het Gasberaad organiseert daarom op 10 maart aanstaande een eerste bewonersbijeenkomst met als thema: ‘De boudel op rieg’. We willen daar zo goed mogelijk aan bewoners uitleggen hoe de schade afhandeling en de versterkingsoperatie op dit moment door de overheid is of wordt ingericht, en tegelijkertijd willen we graag horen van bewoners hoe het in de praktijk loopt. Susan Top: "In dit dossier zijn de bewoners de experts." Hoe staan we ervoor met zijn allen? Een brede kennisuitwisseling waar iedereen hopelijk wijzer van wordt. Naast informatie zijn we natuurlijk ook op zoek naar mogelijke verbeteringen. Welke adviezen en suggesties kunnen we mee nemen richting de overheden?
Tijdens de avond zijn ook aanwezig hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring, hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes aanwezig om te reageren op de informatie en waar mogelijk vragen te beantwoorden. Gespreksleider van de avond is Anne Jan Toonstra. Het wordt dus een informatieve avond maar het is niet de bedoeling dat het een saaie avond wordt! We realiseren ons dat veel bewoners al zo veel uren en zoveel (negatieve) energie aan de versterking hebben gespendeerd dat ook aan een beetje ontspanning in de vorm van een luchtige noot gedacht is. De avond start op 10 maart 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur) in het Trefcentrum in Bedum.
Alle bewoners zijn van harte welkom! Het maakt niet uit of u nu wel of niet, waar dan ook, in het versterkingsproces of in de schadeafhandeling zit. Ook als u nergens (nog) mee te maken heeft bent u welkom om mee te praten. We zouden het wel op prijs stellen wanneer u zich van tevoren even aanmeldt: welkom@gasberaad.nl

, Groninger gasberaad

Geef een reactie