13 juli 2024

Bouw 31 tijdelijke woningen in Stedum begonnen (Drone beelden)

In de gemeente Loppersum worden de komende jaren nog veel woningen versterkt. Dat kan leiden tot het slopen van bestaande woningen en nieuwbouw of tot bouwkundig versterken van de bestaande woningen. In veel gevallen moeten de bewoners tijdelijk op een andere plek wonen en hiervoor zijn tijdelijke (wissel)woningen nodig.

De gemeente wil graag zoveel mogelijk per dorp / gebied een locatie aanwijzen. Zo kunnen die bewoners, die naar een wisselwoning moeten verhuizen, gebruik blijven maken van de faciliteiten in hun eigen dorp of gebied en ook hun sociale contacten onderhouden.

De locatie Hilmaarweg naast het nieuwe kindcentrum De Klaver. Deze locatie is voor de gemeente voor de hand liggend, omdat hier in het verleden woningbouw was gepland. Voor deze plek staan ongeveer 30 woningen gepland. De bedoeling is dat deze locatie vijf tot tien jaar gebruikt gaat worden.
De locatie van de voormalige school de Bongerd, ook aan de Hilmaarweg. Hier staan 4 tijdelijke woningen die inmiddels bewoond zijn door de bewoners van de Singel waar de woningen inmiddels worden versterkt