9 december 2023

Bouw megastal Stedum mogelijk nog dit jaar

0
De familieBijen hoopt dat nog dit jaar kan worden begonnen met de bouw van een megastal aan de Hoofdstraat 47 in Stedum. Op dit moment buigt de welstandscommissie Libau zich over het ontwerp. Eigenaar Bijen jr. die nu nog een bedrijf uitoefent in Schildwolde, hoopt op korte termijn op goedkeuring.
Daarna kan het plan verder worden uitgewerkt en kan hij op zoek naar een aannemer. Bijen legt uit dat voor de te bouwen stal een milieuvergunning wordt aangevraagd voor 200 koeien en 135 stuks jongvee. Als de melkquota over een paar jaar worden afgeschaft, wil hij de capaciteit van de stal verhogen tot 400 koeien. Op langere termijn wordt gemikt op een uitgroei tot 800 stuks vee. De veeboer ondervindt naar eigen zeggen geen hinder van de kredietcrisis. De recessie werkt zelfs enigszins in zijn voordeel. "De bouwkosten van de stal en rentekosten dalen."

De melkprijs laat op dit moment te wensen over. Maar ook daarover maakt Bijen zich niet druk. "De melkprijs schommelt. Hoe lager de prijs dit jaar, hoe hoger de prijs volgend jaar", is zijn ervaring.
De Partij voor de Dieren (PvdD) ageerde vorige week op het provinciehuis tegen de totstandkoming van megamelkveebedrijven. Bijen vindt dat deze politieke groepering inhoudelijk geen sterke argumenten heeft. "Wij zijn een grondgebonden sector. Op de grond bij dit type bedrijven worden de koeien geweid en het voer verbouwd." De PvdD beroept zich op het dierenwelzijn. Maar ook daarop valt volgens Bijen af te dingen. "Duizend varkens zijn in een moderne schuur beter uit dan tien varkens in een oude schuur", meent

Dagblad van het noorden

Geef een reactie