26 mei 2024

Brandveiligheidsvoorzieningen alle gemeentelijke gebouwen

0

De gemeente Loppersum dient fors in de buidel te tasten voor diverse brandpreventie maatregelen. Het gaat om scholen, sportgebouwen en de gebouwen van het eigen gemeentelijk apparaat. 209.900,00, waarvoor de gemeenteraad in de vergadering van 31 januari wordt verzocht dit bedrag beschikbaar te stellen.

Omdat er hard wordt gewerkt aan plannen voor een nieuw gemeentehuis kunnen de investeringen voor de gemeentelijke gebouwen beperkt worden gehouden. Het bestuur ontkomt er echter niet aan om toch aanpassingen in de eigen gebouwen uit te voeren. Er is een bedrag nodig van Û  


Risico inventarisatie
Aan de hand van rapportages is een raming gemaakt van de kosten van de te treffen voorzieningen. De gemeente is als eigenaar van de gebouwen verantwoordelijk voor de brandveiligheid en moet als zodanig ook de financi‘le middelen beschikbaar stellen.
Ook voor de veiligheidsaspecten zoals die zijn genoemd in de Risico Inventarisatie en Evaluatie van de basisscholen is de gemeente financieel verantwoordelijk.


Overzicht kosten
Hierna volgt een overzicht van de kosten van de te treffen voorzieningen:


 1. Brandveiligheidvoorzieningen openbare basisscholen    Û    19.600,00
 2. Brandveiligheidvoorzieningen bijzondere basisscholen    Û     6.100,00
 3. Voorzieningen i.v.m. Risico Inventarisatie en Evaluatie     Û    21.500,00
 4. Brandveiligheidvoorzieningen Sporthal en Gymnastiek gebouwen   Û  145.000,00
 5. Brandveiligheidvoorzieningen Klokkepad Stedum     Û      1.900,00
 6. Begeleiding en toezicht 158 uur       Û    15.800,00
   De totale kosten bedragen          Û 209.900,00Financi‘le dekking
De te treffen voorzieningen worden afgeschreven in 20 jaar. De kapitaallasten (Û 20.990,00 -rente 5) komen ten laste van de post Onvoorzien structureel 2005 worden gebracht.

www.loppersum.nl

Geef een reactie