22 april 2024

Brede steun voor financi‘le injectie RTV Noord

0

Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Groningen om de komende vijf jaar 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan RTV Noord kan rekenen op brede steun in Provinciale Staten. Alleen GroenLinks en de statenfractie van de VVD gaan niet op voorhand akkoord met de financi‘le injectie.

GroenLinks vindt een extra bijdrage over dit jaar wel gerechtvaardigd, maar wil eventuele verdere steun aan RTV Noord laten afhangen van andere wensen in de provincie. Volgende maand is daar meer zicht op als de staten de voorjaarsnota behandelen, een lijvig stuk waarin de financi‘le positie van de provincie wordt omschreven en bovendien een overzicht staat van andere projecten waarvoor instellingen en clubs geld vragen. “Als ik dan moet kiezen tussen een project in de zorgsector of RTV Noord, dan weet ik het nog niet”, schetste het GroenLinks-statenlid Eduard van Zuijlen het dilemma waarvoor zijn partij staat.

De VVD wil een nader onderzoek naar mogelijkheden om de inkomsten van de regionale omroep te vergroten. Het plan van de liberalen om overdag zendtijd van RTV Noord te verhuren aan bijvoorbeeld commerci‘le zenders vond weinig weerklank.

De andere partijen staan positief tegenover het voorstel om de noodlijdende regionale omroep tegemoet te komen. Ze hebben grote waardering voor RTV Noord en vinden de zender van belang voor de bevordering van de regionale identiteit van Groningen. Overigens maken ze zich wel zorgen over de bezuinigingen die RTV Noord inmiddels heeft doorgevoerd. “De kwaliteit van de programma’s is teruggelopen”, aldus SP-fractievoorzitter Hennie Hemmes.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie