25 februari 2024

breedband-internet in hele provincie Groningen

0

D66 Žn drie marktpartijen achter plan NOM voor breedband-internet in hele provincie Groningen

D66 is enthousiast over het plan van de NOM, om KPN de opdracht te geven om alle centrales in de provincie Groningen, waar dat technisch mogelijk is, geschikt te maken voor breedband internet. De provincie zou dan garant moeten staan voor de kosten, die afhankelijk zijn van het aantal abonnees dat zich aanmeldt. Met verschillende aanbieders op deze markt en nieuwe technieken moeten de kosten beperkt kunnen blijven.

D66 pleit ervoor dat binnen een jaar 90% van de inwoners de beschikking zou moeten kunnen hebben over breedband internet, zodat ook mensen buiten de grote kernen onbeperkt kunnen internetten tegen een vast bedrag per maand. D66 vindt het een willekeurige besteding van gemeenschapsgelden, dat voornamelijk grote kernen zoals Groningen, Stadskanaal, Hoogezand en Veendam hierover kunnen beschikken. Als we een goede digitale ontsluiting van de provincie belangrijk vinden en daar gemeenschapsgeld in stoppen, dan moet dit aan alle burgers ten goede komen en niet aan een kleine groep gelukkigen, is de mening van D66.

Drie marktpartijen hebben inmiddels laten weten interesse te hebben in de openbare aanbesteding van het NOM-plan, zo meldt D66.

D66 is bang dat de provincie Groningen een mooie kans laat lopen om ADSL beschikbaar te maken in de hele provincie. En daarmee blijft een groot aantal inwoners van deze provincie nog jaren verstoken van een snelle internetverbinding tegen redelijke, vaste kosten. In de provincie Groningen worden deze zomer door KPN weer 16 centrales geschikt gemaakt voor breedbandinternet via ADSL. Vanaf augustus kan dan ongeveer 80% van de huishoudens in Groningen beschikken over breedbandinternet tegen een vast tarief. Daarmee scoort Groningen iets onder het landelijk gemiddelde, niet slechts dus. Bij deze cijfers moet men echter wel bedenken dat het de grote kernen zijn als Groningen, Stadskanaal, Hoogezand en Veendam, die zorgen voor het mooie percentage in de provincie. Gerekend naar het aantal omgebouwde telefooncentrales zijn we nog maar net over de helft. De reden ligt voor de hand: de meeste plattelandscentrales hebben minder dan 1000 – vaak zelfs minder dan 700 – aansluitingen en zijn daarom commercieel gezien minder interessant om in te investeren. De behoefte om van de mogelijkheden van het internet gebruik te maken zijn op het platteland echter niet minder dan in de stad. Hier dreigt een tweedeling in de kenniseconomie tussen stad en platteland.

Gelukkig kwam dit voorjaar de NOM met het plan om de KPN de opdracht te geven om de telefooncentrales in het Noorden van het land binnen een jaar om te bouwen, zodat het bereik van breedband internet boven de 90% komt te liggen. De provincies staan dan garant voor de kosten die, afhankelijk van het aantal abonnees dat zich aanmeldt, hoger of lager kunnen uitvallen. Op deze plannen kwam kritiek dat deze opzet concurrerend zou zijn voor de glasvezelplannen. Tevens zou het plan niet Brussel-proof zijn, want de EU heeft bepaald dat de telecommunicatiemarkt een vrije markt moet zijn waar de overheid niet (eenzijdig) mag ingrijpen. Het zal duidelijk zijn dat de kleine dorpen die met de plannen van de NOM worden bereikt niet de haalbaarheid van het glasvezelnetwerk onderuit kunnen halen. De glasvezelnetwerken zullen eerst ontstaan vanuit de grote kernen, waar de meeste vraag naar bandbreedte samenkomt. En ondertussen heeft de NOM zijn plannen zodanig aangepast dat ze ook in Brussel het daglicht kunnen verdragen. Via een soort van open aanbesteding, zoals D66 dit voorjaar al bepleitte, kunnen meerdere partijen meedingen naar de opdracht. Reeds drie marktpartijen hebben laten weten hiervoor in te zijn.

Deze herziene plannen kunnen de goedkeuring wegdragen van een ruime meerderheid in de Staten van Groningen. Toch maakt D66 zich grote zorgen over het vervolg. De NOM heeft namelijk twee opties uitgewerkt, ieder met een verschillend prijskaartje voor de provincie. Het eerste gaat uit van een dekking van 92%, waarbij de provincies zich garantstellen voor ‰â 13,3 mln. Het tweede gaat uit van een dekking van 85%, waartegenover een garantstelling van ‰â 4,8 mln staat. De provincie opteert nu voor het minst ambitieuze voorstel. Voor de provincie Groningen betekent dit dat binnen een jaar nog eens 10.000 huishoudens kunnen beschikken over snel internet via ADSL. Blijven nog 35.000 huishoudens over die nog vele jaren hiervan verstoken zullen blijven. D66 vindt dat een willekeurige besteding van gemeenschapsgelden. Als we een goede digitale ontsluiting van de provincie belangrijk vinden en daar gemeenschapsgeld in stoppen, dan moet dit aan alle burgers ten goede komen en niet aan een kleine groep gelukkigen! Een voetnoot hierbij: er blijft een een aantal huishoudens dat door technische beperking (nog) niet bereikt kan worden via ADSL. D66 pleit ervoor om alle centrales, waar dat technisch mogelijk is, geschikt te laten maken voor ADSL. Met verschillende aanbieders op deze markt en nieuwe technieken moeten ook de kosten daarvan beperkt kunnen blijven.

© Archief www.stedum.com

www.gic.nl

Geef een reactie