21 april 2024

Brief aan de gemeente burgermeester en wethouders van Dorpsbelangen

0

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de gedeeltelijke sluiting van cafŽ Het Oude Raedthuys te Stedum.

Zoals u weet is de plaatselijke cafŽhouder, dhr. J. Noorbergen, een bouwstop opgelegd. Uiteraard willen wij als dorpsbelangenvereniging ons niet mengen in de redenen hiervoor.

Maar wel willen wij u vragen om in gesprek te komen met de cafŽhouder. De huidige situatie houdt in dat sinds 1 juni het cafŽ alleen nog op de vrijdag en zaterdag geopend is. Wij maken ons zorgen over het voortbestaan van het cafŽ.

Er zijn in Stedum veel verenigingen en organisaties die er wekelijks hun vergaderingen en andere activiteiten organiseren en het lijkt ondenkbaar om dit op een andere locatie te doen, omdat er in ons dorp bijna geen alternatieven zijn.

Wij willen u met klem vragen om toch nog eens in gesprek te komen met dhr. Noorbergen en zo samen naar oplossingen te zoeken. Natuurlijk zijn we bereid om hierin mee te denken.

Wij hebben hierin ook de medewerking van dhr. Noorbergen gevraagd en zijn zonodig bereid om een gezamenlijk gesprek aan te gaan.

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangenvereniging Stedum

Geef een reactie