20 mei 2024

Bureau werkt aan verbetering sfeer Damster politiek

0

Appingedam – Het landelijke communicatie- en organisatiebureau Ordina heeft op verzoek van de fractievoorzitters van Appingedam een onderzoek ingesteld naar de sfeer in de lokale politiek. Reden voor het onderzoek is dat de politieke verhoudingen verstoord zijn. Het bureau gaat de politici tijdelijk begeleiden.

Ordina is in augustus begonnen met het onderzoek  en heeft gesprekken gevoerd met burgemeester Emme Groot, de wethouders en raadsleden. Er zijn nog  gesprekken gaande. Het  doel is om nu afspraken te maken tussen raadsleden  en tussen de raad en het  college, om de samenwerking in de toekomst te verbeteren en het vertrouwen in elkaar te versterken. De afspraken gaan onder meer over de manier waarop het college de raadsleden informeert.


Aan de verstoorde verhoudingen liggen een aantal oorzaken ten grondslag, zo staat in een brief van het presidium, waarin de fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier zitting hebben. Zo heeft de invoering van het dualisme tot veel vragen geleid. Raadsleden weten nog niet helemaal hoe ze met de nieuwe politieke structuur moeten omgaan. Ook is wat wrevel ontstaan in de politiek nadat partijen moties indienden.


‘In Appingedam wordt de motie gezien als een heel zwaar middel, terwijl dat in andere gemeenten een heel gebruikelijk instrument is voor de raad om wensen kenbaar te maken aan het college’, staat in de brief. Ook het opstappen van wethouder Harry Ruben heeft tot onrust geleid. Volgens loco-burgemeester Piet Manning zijn de verhoudingen niet verstoord. ”Iedereen moet gewoon even zijn plek vinden na de invoer van het dualisme.”


Fractievoorzitter Annelies Usmany van Gemeentebelangen vindt het onderzoek van Ordina een goede zaak. ”We moeten er voor waken dat de verhoudingen in de raad niet op de helling komen te staan. Het project van Ordina is nuttig. Uit de eerste analyse van het bureau blijkt bijvoorbeeld dat de onvrede in de raad niet zozeer komt vanuit de hele raad, maar vanuit enkele personen. We moeten elkaar nu de ruimte geven om onze taak goed uit kunnen voeren

www.dvhn.nl

Geef een reactie