25 april 2024

Burendag bij de Struners in Stedum

0
Maar liefst 20 leden worden op 28 september, Burendag, bij scoutingvereniging de Struners in Stedum geïnstalleerd. Daarmee worden de scouting-leden, na de belofte met de hand op de vlag, welkom geheten bij hun speltak, de leeftijdsgroep waar ze bij horen. Een leuk evenement om mee te maken en dan ook niet toevallig op Burendag gepland.
Een grote groep wordt gevormd door de leeftijdsgroep 5-8 jaar, de bevers, maar ook bij de 8-11-jarigen is er sprake van flinke aanwas. En dan is er natuurlijk ook extra leiding nodig, gelukkig kunnen we daar ook vier mensen verwelkomen. De volwassenentak, die uit 16 leden bestaat, maakt een eigen keuze voor geïnstalleerd worden. Deze groep is vooral opgericht voor mensen die hun diensten aan de vereniging willen aanbieden. Inmiddels zijn dit er ook zestien, waarmee de sterke groei van de Struners goed tot uiting komt. De Struners verwelkomt graag mensen als leiding (vanaf 16 jaar), teneinde ook de snelgroeiende wachtlijst weg te werken.
De inloop van het overvliegen is om 13:30, om vervolgens om 14u te gaan starten met installeren van de leden. Met een door leiding in elkaar gezet speelobject mogen de kinderen die naar een nieuwe leeftijdsgroep gaan laten zien dat ze daaraan toe zijn. Na alle formaliteiten is er voor iedereen koffie en ranja en hebben de kinderen nog de mogelijkheid om met het overvlieg object te spelen. Iedereen die een kijkje wil komen nemen is van harte welkom! Het is tenslotte Burendag, en hiermee nodigen de Struners de Moarstee-buren en iedereen die wil een kijkje te komen nemen. Hopelijk is dat ook een eerste stap over de drempel voor nieuwe leiding!

Scouting De Struners,

Geef een reactie