25 april 2024

Burgemeester Engels rijkt Koninklijke Onderscheiding uit aan Siebrand Dijkema.

0
Burgemeester Hans Engels rijkt een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Siebrand Dijkema uit Stedum. De uitreiking vindt plaats tijdens de Lintjesregen op 26 april om 10.45 uur in het dorpshuis Moarstee in Stedum. De heer Dijkema wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 1981 zet de heer Dijkema zich in voor het algemeen belang. Hieronder een opsomming van de activiteiten: 1981-1987: Voorzitter Oranje Vereniging Stedum Siebrand Dijkema is zes jaar lang voorzitter geweest van de Oranje Vereniging Stedum. De vereniging organiseert ieder jaar de festiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag en de 4 mei herdenking in het dorp. Eens in de vijf jaar is er een grote optocht waar ook de heer Dijkema organisatorisch destijds nou bij betrokken was. Zo heeft hij vaak een fietstocht voor deze dag uitgezet of een historisch tractorfestijn geregeld.
1983- heden: Voorzitter Schuttersvereniging Stedum De heer Dijkema is 40 jaar lid van Schuttersvereniging Stedum en sinds 1983 voorzitter van de vereniging. Naast de bestuurlijke activiteiten gaan ook de sociale contacten van de leden hem aan het hart. Er is vreugde en verdriet binnen de vereniging. Siebrand Dijkema is voor de vereniging een onmisbare factor.
1996- heden: Voorzitter van Motorclub Stedum-Westeremden e.o. De heer Dijkema is sinds de oprichting voorzitter van de Motorclub en vervult deze functie met verve. Hij werft nieuwe leden en organiseert toertochten.
1998- heden: Penningmeester Paard- en Ponyverzekering Loppersum e.o. De heer Dijkema is sinds 1998 Penningmeester van deze verzekering en vervult deze functie met veel kennis van zaken. Sinds 10 jaar gaat hij bij alle leden op bezoek om de nieuwe paarden te schatten.
2002- 2017: Voorzitter G.E.D. Reindersstichting De stichting verleent financiële ondersteuning aan verenigingen en organisatie in Stedum en Westeremden. De stichting heeft onder meer het Reinderspad in het Stedumerbos gefinancierd en ook bij de totstandkoming van het verenigingsgebouw Moarstee in Stedum speelde de stichting een rol.
2015- heden: Voorzitter Moarstee Stedum De heer Dijkema heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van "Moarstee", het nieuwe verenigingsgebouw bij het haventje van Stedum. De stichting realiseerde en exploiteert het verenigingsgebouw. Moarstee wordt gebruikt door de plaatselijke ijsvereniging, tennisvereniging en de scouting.
Naast bovenstaande activiteiten is de heer Dijkema een onmisbare factor binnen het verenigingsleven binnen het dorp Stedum. Hij kan dan ook worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie