27 mei 2024

BURGEMEESTER L. PIT ONDERTEKENT CONVENANT WOONPLAN

0

Burgemeester L. Pit en de woningcorporaties ÔWierden en BorgenÕ en ÔMarenlandÕ ondertekenen op donderdag 19 december aanstaande het convenant dat zij hebben gesloten om uitvoering te kunnen geven aan het Woonplan voor deze gemeente. De ondertekening vindt om 12.15 uur plaats in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum.

Het Woonplan biedt het raamwerk waarbinnen de komende jaren woningen worden gesloopt en gebouwd. De provincie heeft aan alle gemeenten gevraagd zo’n plan op te stellen en stelt op basis daarvan de aantallen te bouwen woningen per gemeente vast. De uitvoering is voor een belangrijk deel in handen van de woningcorporaties gelegd. Het convenant bevat de afspraken die de gemeente en de corporaties daarover hebben gemaakt.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie