25 maart 2023

Burgemeestersreferendum Delfzijl pakt duurder uit

Delfzijl – De kosten van het burgemeesters referendum in Delfzijl zijn hoger uitgevallen dan begroot. Terwijl er van tevoren een krediet van 67000 euro beschikbaar was gesteld, bleken de uiteindelijke kosten 7000 euro meer te zijn. Burgemeester Henk van Hoof wil nog niet inhoudelijk reageren op de zaak

Gemeentesecretaris Onno Rijkens maakte een raming van de kosten door te kijken naar de gemeente Best in Noord-Brabant, waar in 2002 ook een referendum werd gehouden. De raad gaf zo toestemming voor het gebruik van 67000 euro.


Uit het evaluatierapport over het referendum, dat eind april in de raad wordt besproken, blijkt dat de kosten van de twee communicatieadviseurs twee keer zo hoog waren als geraamd. Het bureau United Capacity in Groningen vroeg maar liefst bijna 30.000 euro voor de twee vrouwen die de burgemeesters kandidaten begeleiden. “Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het is Ÿberhaupt al een groot bedrag en bovendien kon het college al van te voren weten wat het bureau zou vragen”, aldus fractievoorzitter Syb Roelsma van Delfzijls Belang.


Ontstemd


Roelsma is zeer ontstemd over het feit dat het college voor de tweede keer binnen korte tijd de raad confronteert met een overschrijding van een budget. Zo kreeg wethouder Jan Huisman twee weken geleden kritiek vanuit de raad omdat de kosten voor de opvang van asielzoekers veel hoger bleken dan geraamd. “Ook toen had de verantwoordelijk wethouder ons veel eerder moeten waarschuwen”, aldus Roelsma.


Burgemeester Henk van Hoof wil niet reageren op de overschrijding van het budget. “Het evaluatierapport is een conceptrapport. We moeten de nota nog met het college bespreken en eind april wordt de zaak in de raad behandeld.”

www.dvhn.nl

Geef een antwoord