13 juli 2024

‘Burgerij Appingedam rijp voor herindeling’

0

Er is groeiend draagvlak in de vier gemeenten die samen de Eemsdelta vormen om op termijn te komentot gemeentelijke herindeling. Dat bleek woensdagavond tijdens een VVD-bijeenkomst van de vier gemeenten in Appingedam. Met name VVD-fractievoorzitter Henk Dijkstra van Appingedam ziet Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en zijn eigen gemeente hooguit nog een paar jaar zelfstandig voortbestaan. Burgers zijn volgens hem inmiddels toe aan herindeling. "We hebben hier net onze wijkbezoeken achter de rug. Daarbij spraken we met zo’n 400 à 500 mensen. Onder hen zat nog niet één tegenstander. Terwijl je tien jaar geleden bijkans werd afgeslacht als je over herindeling begon."

Volgens Dijkstra is het voor de vier betrokken gemeenten zaak om zelf de regie in handen te houden bij het fusieproces. "Als we nog vijf tot acht jaar wachten wordt herindeling van bovenaf opgelegd." Keus hebben de vier gedoodverfde fusiepartners volgens hem niet: "Met de schokkende krimpcijfers van de bevolking die onlangs zijn gepresenteerd, slagen we er zonder herindeling op termijn niet in onze broek op te houden."

De voorzet tot de herindelingsdiscussie werd gegeven door UMCG-topman Frans Jaspers. Hij vormt met vijf mede-initiatiefnemers het Maatschappelijk Platform Eemsdelta dat onlangs is opgericht. Onder de titel ‘Het vergezicht aan de Eems’ bracht het platform een toekomstvisie uit voor 2050 dat met name perspectieven ziet voor deze regio op het terrein van high techn, zorg en recreatie.

Om zaken van de grond te tillen is in de ogen van Jaspers aan herindeling niet te ontkomen. Dat de Eemshaven valt onder de plattelandsgemeente Eemsmond is volgens hem ongelukkig. "De vier gemeenten móeten samengaan met desnoods een opsplitsing van de huidige gemeente Eemsmond. Anders wordt het nooit wat." Als de betrokken gemeenten geen fusie willen, vindt de UMCG-man dat ‘van bovenaf moet worden ingegrepen’. Ook VVD’ers uit Delfzijl en Loppersum zien heil in herindeling. "Herindeling móet", zei de Lopster VVD-aanvoerder Jan Boer. "Anders gaat het in deze regio op den duur hartstikke mis." De meeste weerstand tegen samenvoeging komt uit de gemeente Eemsmond.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie