22 maart 2023

Buurt rond pomp Uithuizermeeden knokt verder

uithuizermeeden – De weerstand van bewoners van de Havenstraat in Uithuizermeeden tegen de komst van een tankstation wordt steeds groter. Zij wachten voorlopig af wat de gemeenteraad na de zomervakantie besluit. Leidt dat besluit tot een 24-uurs tankstation in hun straat, dan stappen ze naar de rechter.

“Wij knokken gewoon door”, zegt Heine Scholtens, die spreekt namens achttien buurtgenoten . “Ik ben al in overleg met een advocaat uit Sauwerd. We doen wat we kunnen om hier zo mooi mogelijk te kunnen blijven wonen. Zonder tankstation”, zegt Scholtens.

Hij snapt niet dat het pompstation van de Uithuizermeeder Vervoersonderneming (UVO) uitgerekend moet verhuizen van de Bergsmastraat naar de Havenstraat. “Er zijn toch wel andere en betere locaties te verzinnen?” Richting Eemshavenweg bijvoorbeeld, nabij Landjuweel. Daar is naar verwachting meer klandizie.

Eigenaar Piet van der Molen van de UVO wil er weinig over kwijt. “Het is een optie, maar het is veel verder van ons bedrijf”, zegt hij.

Wethouder Harry Bolwijn laat zich niet afschrikken door het verweer van de omwonenden. “Het tankstation verplaatsen naar de open ruimte richting Eemshavenweg is geen haalbare kaart. Dat mag niet van de provincie. Wij mochten daar ook geen bedrijventerrein beginnen.” Van der Molen heeft nog plannen gehad om samenwerking te zoeken met Landjuweel, maar die zijn op niets uitgelopen.”

Bolwijn gaat opnieuw in overleg met de provincie over de mogelijkheden van de verplaatsing van het tankstation. Hij werd op zijn vingers getikt door de omwonenden en de raad, omdat hij ervan uit ging dat de provincie tegen een pomp buiten het dorp was. Daar spreken zij waarschijnlijk pas na de zomervakantie over.

Het UVO-tankstation zit nu aan de Bergsmastraat, maar geeft daar te veel overlast. Auto’s staan er bij wijze van spreken midden op straat te tanken. Bovendien heeft een inspecteur van VROM vastgesteld dat de vloer van het tankstation niet vloeistofdicht is. Dat moest voor mei in orde zijn. De UVO kreeg daarvoor uitstel omdat een verhuizing aanstaande was.

De vraag is wat de inspectie doet, nu de verhuizing langer dan werd aangenomen op zich laat wachten.

www.politie.nl

Geef een antwoord