18 juni 2024

C2000 antennemast in Loppersum

0

In augustus / september 2012 laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in de gemeente Loppersum een nieuwe antennemast plaatsen voor het landelijk communicatienetwerk C2000. De extra antennemast komt op/aan de locatie: Bosweg 27 D te Loppersum. De extra antennemast is noodzakelijk voor goede onderlinge communicatie van hulpverleningsinstanties als politie, brandweer en ambulancediensten tijdens verkeersongelukken, branden of andere ernstige incidenten.

Plaatsing van een extra antennemast is de enige oplossing voor een probleem binnen het huidige geografische bereik (dekking). De nieuw te bouwen antennemast draagt bij aan snelle en goede hulpverlening en zorgt voor veiligheid van hulpverleners en burgers in nood.
C2000 is eigendom van de Staat, de minister van Veiligheid en Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Het landelijk netwerk bestaat uit meer dan 500 antennemasten en zorgt voor communicatie op de plek waar dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al bij het ‘aanrijden’ naar incidenten, die via het noodnummer 112 zijn gemeld. Een goede werking van het communicatienetwerk is cruciaal, het redt levens bij ernstige incidenten!
In 2010 heeft de minister van VenJ een C2000 verbeterplan gepresenteerd. Een van de onderdelen van dit plan is het wegnemen van problemen omtrent de dekking. Via nauwkeurig vooronderzoek in de afgelopen maanden is de locatie vastgesteld voor een extra antennemast in uw woonomgeving. Het onderzoek werd in opdracht van VenJ uitgevoerd door Meldkamer Diensten Centrum van Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN); beheerder van het C2000 netwerk. De gemeente is hierover door het ministerie van VenJ op de hoogte gebracht.
Er is gelegenheid om bouwtekeningen in te zien van 02-07-2012 tot 30-07-2012 in Gemeenthuis Loppersum, Molenweg 12, Loppersum (openingstijden: 8:30 uur – 16:30 uur). Alle beschikbare informatie vindt u tevens op
www.c2000.nl. Vanwege het elementaire belang van het C2000 communicatienetwerk voor hulp in nood is in 2004, bij wet bepaald, dat voor de bouw van C2000 antennemasten geen omgevingsvergunning vereist is.
Als u specifieke vragen hebt over de plaatsing van een C2000 antennemast, bel dan de Bewonerslijn van vtsPN 0343-534772 of stuur uw vraag schriftelijk via: Meldkamer Diensten Centrum, vts Politie Nederland, Postbus 238, 3970 AE Driebergen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie