27 februari 2024
Thema: Wie is er Thuis in de Zorg? Verzorging, verpleging en ondersteuning.  Zo lang mogelijk thuis willen wonen. Op een gegeven moment krijgt iedereen ermee te maken. Diegene die zeker zorg nodig hebben zijn kwetsbare ouderen, mensen met een beperking of mensen met een ernstige aandoening.
Er verandert veel in de zorg. Hoe gaat de samenwerking tussen de zorgaanbieders, de gemeente en de zorgverzekeraars er straks uitzien?
Café de Toekomst wil hierover met het inmiddels vertrouwde De wereld Draait Door-concept met u in gesprek. Mensen uit de praktijk  komen aan het woord en nieuwe dorpsinitiatieven komen voor het voetlicht. In een tafelgesprek zullen de verschillende visies op de organisatie van de  thuis- en buurtzorg  in de toekomst  op een rij worden gezet.
We hebben een aantal interessante sprekers uitgenodigd :
–  Buurtzorg Loppersum e.o.
–  Mw.  Olga Hartman-Togtema, wethouder gemeente Loppersum
–  Mw. Anja Vlaskamp van Vlaskamp Advies en Managementondersteuning
Natuurlijk zijn er ook weer muziek en filmpjes en is er een drankje na. Iedereen die geïnteresseerd is of de gezelligheid van café de Toekomst wil ervaren, is van harte welkom.
Plaats: stationsgebouw Loppersum
Datum: 19 november
Aanvang: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur
Toegang: gratis

, dhr. D. van Impe

Geef een reactie