24 mei 2024

Centra voor jeugd en gezin

0

De raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn geïnformeerd over de voortgang van de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in deze drie gemeenten. Naar verwachting worden in september de drie CJG’s geopend.

De fysieke locaties
Op basis van het visiedocument CJG, door de drie gemeenteraden in januari 2010 vastgesteld, worden de contouren en randvoorwaarden beschreven van de samenwerking in het CJG, maar ook de voorwaarden waaraan de locaties moeten voldoen. Hierin is voor elke gemeente nadrukkelijk ook ruimte gelaten de frontoffice een eigen gezicht te geven. Ideeën over mogelijke locaties zijn gevoed door de uitkomsten van het behoeftenonderzoek onder ouders en jongeren. Om het CJG operationeel te maken is een CJG manager Jos Voppen aangesteld.
Website
Het digitale CJG in de drie gemeenten is binnenkort voor ouders en jongeren toegankelijk via een eigen website. Op deze website is veel algemene informatie te vinden over opvoeden en opgroeien. We sluiten hierbij aan op een format waar veel gemeenten in Nederland gebruik van maken. Uiteraard is er ook specifieke regionale en lokale informatie te vinden, o.a. de openingstijden van de CJG inlooppunten, en informatie over de opvoed- en opgroeiondersteuning in Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie