25 april 2024

Chapeau: Politiek cafŽ over actuele verkiezingsthemaÕs

0

Landelijke en lokale politici met burgers in debat
Op 15 januari om acht uur Ôs avonds kruisen twee Groninger PvdA kandidaat kamerleden Marjo van Dijken en Harm Evert Waalkens de degens met lokale politici en belangstellende burgers uit Noord-Groningen. Plaats van handeling is discotheek Moonlight te Middelstum.

Marjo van Dijken gaat om te beginnen in debat met oud burgemeester Lubertus Pit over het gekozen burgemeesterschap. Met VVD voorman Jan Boer wordt gediscussieerd over de voors en tegens van de afschaffing van de OZB belasting. Over de gevolgen van de wijziging van de ziekenfondswet gaat Harm Evert Waalkens het gesprek aan met IJzebrand Rijzebol van het CDA. Vervolgens discussieert hij met Henri Koning van de stichting open jongerenwerk over het thema jeugd en overlast.
Na de pauze wordt in groter verband het thema leefbaarheid in kleine kernen onder de loep genomen. Opposant hierbij is Nienke Vellema van de vereniging voor kleine dorpen Groningen.

De gespreksleider van de avond Lies Oldenhof zal het aanwezige publiek zoveel mogelijk inhoudelijk bij de debatten betrekken. De muzikale omlijsting is in handen van Alje van Bolhuis. Na afloop is er gelegenheid om te swingen of na te praten. Moonlight is gesitueerd aan de Gertruida Alberdastraat 5 te Middelstum.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie