13 april 2024

CHEMOKAR WEER ONDERWEG IN LOPPERSUM

0

De chemokar doet de gemeente Loppersum weer aan. De medewerkers van de chemokar staan op 1, 2, en 3 september weer een half uur in elk dorp.

Op woensdag 1 september staat de chemokar in Westerwijtwerd, Middelstum, Toornwerd, Huizinge, Westeremden en Zeerijp.


Op donderdag 2 september in Oosterwijtwerd, Leermens, Õt Zandt, Zijldijk, Garsthuizen en Stedum en


op vrijdag 3 september in Eenum, Wirdum, Garrelsweer en Loppersum.

OVERZICHT STANDPLAATSEN
Woensdag 1 september 2004

08.30-09.00 uur Westerwijtwerd, dorpshuis
09.15-10.15 uur Middelstum, Concordiaplein
10.30-11.00 uur Toornwerd, hoek Toornwerderweg/W.J. Dethmersweg
11.15-11.45 uur Huizinge, parkeerplaats haventerrein Hoofdstraat
12.30-13.00 uur Westeremden, Molenweg parkeerplaats / crossbaan
13.15-13.45 uur Zeerijp, Molenweg speelveld


Donderdag 2 september 2004
08.30-09.00 uur Oosterwijtwerd, Ripperdaweg parkeerplaats
09.15-09.45 uur Leermens, Wierdeweg, dorpshuis
10.00-10.30 uur ’t Zandt, Hoofdstraat, kerkplein
10.45-11.15 uur Zijldijk, Fivelweg dorpshuis
11.30-12.00 uur Garsthuizen, Smydingheweg dorpshuis
12.45-13.45 uur Stedum, Hoofdstraat, brandweerkazerne


Vrijdag 3 september 2004
08.30-09.00 uur Eenum, Schansweg, dorpshuis
09.15-09.45 uur Wirdum, Streeksterpad parkeerplaats
10.00-10.30 uur Wirdum, hoek Wirdumerweg / Rijksweg
10.45-11.15 uur Garrelsweer, Stadsweg dorpshuis
11.30-12.15 uur Loppersum, Pastoriepad, parkeerplaats C1000


Het verzoek is om geen (chemisch)afval en/of verpakkingsmateriaal onbeheerd bij de standplaats achter te laten. Er kunnen dan zeer onveilige situaties ontstaan, met name voor kinderen, maar het is natuurlijk ook milieuonvriendelijk.
 
Wie mag brengen
Vanwege het feit dat het standplaatsensysteem niet alleen nieuw is voor u als burger maar ook voor de gemeente willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:   • Chemisch afval vanuit het huishoudelijke mag worden ingeleverd bij de chemokar;
  • Chemisch afval van bedrijven mag de chemokar niet meenemen. Bij twijfel hierover zal een onderzoek worden ingesteld;
  • De stoffen die als Klein Chemisch Afval staan omschreven in de afvalwijzer, mogen worden ingeleverd bij de chemokar.

In verband met de capaciteit van de chemokar kan het voorkomen dat tussentijds vaten “gelost” moeten worden. Hierdoor kan het zijn dat de chemokar iets later dan in de afvalwijzer vermeld staat, op de standplaats verschijnt. Dit betekent niet dat de chemokar dan ook later vertrekt!
We gaan ervan uit dat dit niet vaak gebeurt. Mocht het wel vaker gebeuren dan gewenst is, dan zal de volgorde van standplaatsen in de route in de nabije toekomst nog gewijzigd kunnen worden, om ‘aparte ritten’ zoveel mogelijk te voorkomen.


Inleveren bij KCA-depot
Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw chemisch afval bij de chemokar in te leveren, dan kunt u het elke dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur inleveren bij de gemeentelijke werkplaats aan de Pomonaweg in Loppersum.

Chemokar en weersomstandigheden
Voornamelijk in de winterperiode is er kans op gladde wegen als gevolg van weersomstandigheden.
Bij kans op gladde wegen mogen er geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Ook de chemokar mag dan dus niet rijden. Vaak wordt de beslissing om wel of niet te gaan rijden pas bij de aanvang van de werkdag genomen. U wordt verzocht hier rekening mee te houden.


Wit- en bruingoed
Wit- en bruingoed zoals televisies, koelkasten, diepvrieskisten, wasmachines kan en mag de chemokar niet innemen. Het is ook niet mogelijk om wit- en bruingoed bij de gemeentelijke werkplaats in te leveren. U kunt deze apparaten wel retourneren aan de leverancier van een nieuw apparaat. De leverancier is verplicht deze in te nemen. Hiervoor betaalt u een zgn. verwijderingsbijdrage. Tegenwoordig is de verwijderingsbijdrage meestal verwerkt in de nieuwprijs van een apparaat en is de leverancier verplicht uw oude apparaat in te nemen en daarna af te voeren.
Indien u een groter apparaat heeft, dat niet via uw leverancier van een nieuw apparaat kan worden afgevoerd, dan zult u het zelf naar het Vuilverwerkingsbedrijf in Usquert moeten brengen. U kunt het apparaat gratis afgeven. 

 
Nog vragen?
Heeft u nog vragen over wit- en bruingoed of chemisch afval, dan kunt u bellen met de servicelijn (0596) 575 252 of met de afdeling Milieu van de gemeente (0596) 575 204.

www.loppersum.nl

Geef een reactie