13 juli 2024

‘Claims na aardschok beter beoordelen’

0

De schade aan woningen en gebouwen die is veroorzaakt door aardbevingen, moet sneller worden vergoed. Om claims vlotter en beter te kunnen beoordelen, laat de provincie meer kennis vergaren over de gevolgen van aardgaswinning, bodemdaling en –trillingen in Groningen.

Toekenningen of afwijzingen van claims door de commissie bodemdaling worden straks beter gemotiveerd. Volgens de Groninger gedeputeerde Rudi Slager is dat hard nodig. "Bodemtrillingen veroorzaken onrust. Op dat terrein zijn we in Nederland niets gewend. Als er vervolgens schade wordt geconstateerd aan een pand, moeten mensen op de hoogte worden gebracht van de werkelijke oorzaak."

Onderzoeksinstituut Deltares, voorheen TNO en GeoDelft, richt zich vooral op de omgeving van Middelstum. Daar zijn de bewoners het meest bezorgd over toekomstige aardbevingen en de schade die daardoor wordt veroorzaakt. Deltares wil voorgaande onderzoeken bestuderen en nagaan of ook andere zaken van invloed kunnen zijn op de toestand van de gebouwen.

Zo kan volgens Slager niet worden uitgesloten dat klimaatinvloeden, het grondwaterpeil, maar ook de constructie van de woning debet kunnen zijn aan geconstateerde mankementen. "Dat onderscheid moet nauwkeurig worden gemaakt. De werkelijke reden moet op tafel komen."

Vorig jaar werden bij de commissie bodemdaling 32 claims, bestaande uit 58 schadeverzoeken ingediend. In totaal werd er vier miljoen euro uitgekeerd. Eind 2007 lag er nog zes miljoen euro aan toezeggingen op de plank. Aanleiding voor het onderzoek zijn de diverse aardschokken in vooral de omgeving van Loppersum. Volgens de gedeputeerde ontbreekt het nog aan kennis. "Je kunt niet volstaan met de mededeling dat schade aan de woning door bodemtrilling onbewezen blijft." De provincie vindt dat mensen te horen moeten krijgen welke maatregelen genomen kunnen worden om de problemen te verhelpen. En als dat aan de orde is, verdere schade te voorkomen. Betrokken bij het onderzoek zijn waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Loppersum en het KNMI. Inwoners uit het gebied kijken over de schouders van Deltares mee

Dagblad van het noorden

Geef een reactie