23 juli 2024

Coalitieakkoord Loppersum: met keuzes – in overleg – meer kansen

0

Het CDA, Gemeentebelangen-D66, ChristenUnie en de VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen. Dit coalitieakkoord is een van de agendapunten van de raadsvergadering van 17 mei a.s.. In het nieuwe college van burgemeester en wethouders worden a.s. maandag drie wethouders benoemd.

Het college zal dan bestaan uit burgemeester A. Rodenboog, Pier Prins (CDA), Jan Stoel (CU) en Olga Hartman-Togtema (VVD en GB-D66).
Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester A. Rodenboog

 • bestuurlijke coördinatie
 • coördinatie samenwerking Eemsdelta
 • openbare orde en veiligheid
 • economische zaken
 • vluchtelingenwerk/asielzaken
 • personeel & organisatie
 • communicatie
 • ict-beleid

Wethouder P. Prins
1e loco-burgemeester

 • ruimtelijke ordening
 • volkshuisvesting
 • dorpsvernieuwing
 • dorpshuizen
 • grondzaken
 • sport
 • toerisme en recreatie
 • milieu
 • vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wethouder H.J. Stoel
2e loco-burgemeester

 •  financiën
 •    belastingen
 •  uitvoering saneringsplan
 •    beheer openbare ruimte
 •  begraafplaatsen
 •  verkeer en vervoer
 •  monumentenzorg

Wethouder O. Hartman-Togtema
3e loco-burgemeester

 • volksgezondheid
 • wet maatschappelijke ondersteuning
 • sociale zaken (ISD/VKB/minimabeleid)
 • sociale werkvoorziening (Fivelingo)
 • welzijn
 • kunst en cultuur
 • onderwijs
 • jeugdbeleid

www.stedum.com

Geef een reactie