18 juni 2024

College besluit tot verruiming kwijtscheldingsbeleid

0

Ingaande 2013 wordt het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid verruimd. Het college van B&W van Loppersum volgt hiermee de wet- en regelgeving. In 2011/ 2012 is de kwijtschelding van lokale belastingen gewijzigd. De verruiming is van toepassing op ondernemers die op bijstandsniveau leven, ouders met een laag inkomen die gebruik maken van kinderopvang en op ouderen die alleen AOW hebben.

Het doel is om mensen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen. De raad buigt zich in de vergadering van 26 november 2012 over de kwijtscheldingsbeleid.
De kwijtschelding in onze gemeente is tot nu toe geregeld in de diverse belastingverordeningen. Een aparte verordening geeft een beter overzicht van de regels voor kwijtschelding. In de verordening is zoveel mogelijk vastgehouden aan de huidige praktijk van kwijtschelding. Op dit moment geldt als inkomensnorm 100% van de bijstandsnorm en kan kwijtschelding worden verleend voor: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende-zaakbelastingen. De inwoners van de gemeente Loppersum worden via de gemeentelijke mededelingen geïnformeerd en krijgen een zogenaamde bijsluiter bij de belastingaanslag 2013.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie