26 februari 2024

College Loppersum volgt inwoners in keuze nieuw gemeentehuis

0

De raadpleging van de burgers van de gemeente Loppersum over drie ontwerpen voor een nieuw gemeentehuis heeft een duidelijke voorkeur opgeleverd. Met 63% van de geldig uitgebrachte stemmen is het ontwerp van Penta Architecten overtuigend als winnaar uit de bus gekomen. De ontwerpen van Gunnar Daan Doeke van Wieren Architecten (GDA) met 20% en Alynia Architecten met 17% volgen op ruime afstand. In totaal werden 335 stemmen uitgebracht.


Passend in omgeving
De stemmers motiveren hun voorkeur voor Penta met de open entree, de plaats en de vormgeving van de raads- en trouwzaal, de functionaliteit, en met de traditionele en statige stijl, die passend bij de omgeving wordt gevonden. Ook de uitbreidingsmogelijkheden en de ruime parkeergelegenheid worden genoemd.
 
18 Architecten uitgenodigd
Aanvankelijk waren 18 architecten uitgenodigd om hun bureau en hun werk aan de gemeente te presenteren. Op grond van door de raad vastgestelde criteria zijn drie bureaus gekozen om een schetsontwerp te maken. Op 29 maart zijn de ontwerpen aan de gemeentelijke stuurgroep huisvesting gepresenteerd en toegelicht. Naar het oordeel van de stuurgroep bleken de plannen van hoogstaande kwaliteit en door de ontwerpers goed onderbouwd en daarmee geschikt om aan de bevolking voor te leggen.
 
Eigen mening stuurgroep
De stuurgroep heeft zich daarnaast zelf een mening gevormd over de schetsontwerpen. Hoewel de stuurgroep een unanieme voorkeur heeft voor het ontwerp van Alynia is het verschil in waardering voor de ontwerpen gering. Van de te verdelen punten is 36% toebedeeld aan Alynia, 33% aan Penta en 31% aan GDA. 
 
Duidelijke uitslag
In de selectieprocedure is aangegeven, dat de stuurgroep rekening zal houden met de voorkeur van de bevolking. Nu de uitslag zo duidelijk wijst in de richting van het ontwerp van Penta en de voorkeur van de stuurgroep op veel kleinere verschillen is gebaseerd, adviseert de stuurgroep het college van burgemeester en wethouders om voor het favoriete ontwerp van de bevolking te kiezen.
 
Het college heeft op dinsdag 19 april 2005 besloten om dit advies over te nemen en de voorkeur van de bevolking te volgen.
 
Aanpassen ontwerp op kritieke punten
Het ontwerp van Penta is, evenals de andere ontwerpen, getoetst op de mate waarin rekening is gehouden met de door de gemeente gestelde eisen. In de volgende fase zullen resterende punten van kritiek, zoals gebruikelijk, nog tot aanpassing van het gekozen ontwerp kunnen leiden. De essentie van het ontwerp zal daarbij uiteraard in stand blijven.


Uitwerking volksraadpleging nieuw gemeentehuis

www.loppersum.nl

Geef een reactie