13 juli 2024

College van B en W vraagt krediet aan gemeenteraad voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de opvang en ondersteuning van de voor de oorlog gevluchte inwoners van Oekraïne in de gemeente Eemsdelta.

De gemeente is gevraagd de voorfinanciering op zich te nemen om geen vertraging op te lopen voor de opvang, verstrekkingen waaronder leefgeld, de inzet van de locatiemanagers, aanpassingen aan de panden de Luingaborg in Bierum en de Menterne in Wagenborgen. Burgemeester Ben Visser: “Met de voorfinanciering kunnen we tijdig een passende en veilige opvang realiseren voor deze kwetsbare groep mensen veelal vrouwen, kinderen en ouderen. De gemaakte kosten worden vergoed door het Rijk.”

De gemeente Eemsdelta gaat 150 vluchtelingen langdurig opvangen. Het streven is om uiterlijk begin mei 100 vluchtelingen in de Luingaborg op te vangen. In de Menterne worden 50 vluchtelingen opgevangen. Deze opvang wordt zo snel mogelijk na de Luingaborg in gebruik genomen. Burgemeester Ben Visser: “We gaan uit van de gefaseerde ingebruikname gezien de hoeveelheid werk die het kost de locaties om te vormen naar woonruimte. Waar mogelijk willen we vrijwilligers uit de beide dorpen betrekken bij de inrichting.”

Op dit moment zijn ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen voor de korte termijn opgevangen in hotel Boven Groningen in Delfzijl. Ze zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen, de BRP. Daarnaast zijn er op het moment 55 vluchtelingen in de particuliere opvang ook ingeschreven in de BRP van de gemeente Eemsdelta.

Het voorstel staat woensdag 13 april 2022 op de agenda van de vergadering van de raadscommissie.