16 juli 2024

congres Groningen in beeld

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen houdt op donderdag 23 november het congres Groningen in beeld, met als thema de maatschappelijke impact van de gaswinning en ‘de toekomst’. Het volledige programma is inmiddels bekend. 

 

De bewoners van de provincie zijn een belangrijke doelgroep voor ons. Dit congres, dat gratis te bezoeken is, kan dan ook interessant zijn voor de bewoners in jullie dorp. Alle informatie vind je hier op onze website. Aanmelden kan hier