27 februari 2024

Containerregistratie in de gemeente

0

Het college van burgemeester en wethouders heeft in november 2011 besloten te starten met zogenaamde containerregistratie door middel van stickers. Inwoners van gemeente Loppersum ontvangen binnenkort een brief met uitleg over deze containerregistratie, met een tweetal stickers.

Stickeractie
In de brief zal worden gevraagd de twee stickers zo spoedig mogelijk op de containers te plakken. Wethouder Prins: “Deze stickeractie is ten behoeve van de heffing van gemeentelijke belastingen. De meeste huishoudens hebben twee containers, één grijze en één groene, en betalen daar afvalstoffenheffing voor. Mocht blijken dat op bepaalde adressen meer containers staan, dan gaan we in overleg met de burger. Men kan kiezen óf extra afvalstoffenheffing betalen óf de container inleveren. Ik hecht er wel aan te melden dat deze actie niet gericht is op tariefdifferentiatie of het plaatsen van chips”.


Gemeente Loppersum

Geef een reactie