20 mei 2024

Containerstickeractie krijgt een vervolg

0
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Loppersum het bestand van de huishoudelijke afvalcontainers geïnventariseerd door middel van een registratie met codestickers. Elk huishouden heeft daarvoor stickers ontvangen voor hun (eigen) groene en grijze minicontainers. Alle huishoudens hebben voor het normale tarief voor afvalstoffenheffing recht op het gebruik van één grijze en één groene afvalcontainer.

Wil men meer containers gebruiken, dan kan dat tegen de vastgestelde extra heffing.

Aansluitend aan deze actie zijn vervolgens ook de bedrijfsafvalcontainers die van gemeentewege zijn verstrekt, geïnventariseerd.
Wethouder Pier Prins van Milieu: ‘Deze actie heeft een goede basis gelegd voor een verder afvaloptimalisatietraject dat in 2013 een vervolg krijgt in het kader van een onderzoek naar de mogelijkheid van nieuwe containers die van een chip zijn voorzien. Er is hierbij echter geen sprake van de invoering van een gedifferentieerd tarief: dus geen invoer van zogenaamde diftar. Het uiteindelijke resultaat is gericht op een efficiënte en duurzame afvalinzameling op basis van een goede serviceverlening aan de burger.’
Resultaten van de registratie:
Er zijn 72 huishoudens met meer dan één grijze of groene container.
55 extra containers zijn ingeleverd.
In totaal gaat het hierbij om 8586 containers in de gemeente Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie