25 april 2024

Contract-ondertekening Huishoudelijke verzorging Noord Groningen

0

Op donderdag 7 december vond in het Berlagehuis in Usquert de ondertekening plaats van de contracten voor huishoudelijke verzorging.

De instaties die de huishoudelijke verzorging in Noord Groningen gaan uitvoeren zijn:

Thuiszorg Groningen,
Thuiszorg Oosterlengte en
De Hoven/Fivelland.

Vertrouwde zorgaanbieder
Aan de onzekerheid van wie op 1 januari 2007 de huishoudelijke verzorging gaat bieden is nu een eind gekomen. Door de uitkomst van de aanbesteding kunnen een groot deel van de mensen die nu zorg hebben bij hun vertrouwde aanbieder blijven. Gemeenten en zorgaanbieders zullen het publiek de komende tijd zo goed mogelijk voorlichten over dat wat is en blijft en dat wat is en verandert op het gebeid van de huishoudelijke verzorging.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2007 treedt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in werking. Een van de gevolgen van deze wet is dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor het verstrekken van huishoudelijke verzorging aan hun inwoners. Op dit moment regelt het Zorgkantoor de huishoudelijke verzorging, die betaald wordt uit de AWBZ.
Voor gemeenten gaat het dus een nieuwe taak, waar ze zich zo goed mogelijk op voorbereiden. Een van de zaken die hiervoor geregeld moesten worden was het contracteren van aanbieders van zorg. Gemeenten moeten de mensen die een indicatie voor huishoudelijke verzorging hebben de keus bieden uit meerdere thuiszorginstellingen die de zorg kunnen leveren.

Gezamenlijke aanpak
In Noord Groningen hebben de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren en Winsum besloten gezamenlijk een aanbesteding te houden om de zorg in te kopen. Omdat dat een verplichting is opgelegd door Brusselse regels moest een Europese aanbestedingsprocedure gevoerd worden.
Gemeenten hebben de Regioraad Noord Groningen opdracht gegeven die procedure voor hen te voeren. Uit deze procedure zijn Thuiszorg Groningen, Thuiszorg Oosterlengte en de combinatie De Hoven/Fivelland als beste aanbieders uit de bus gekomen. Met deze organisaties wordt op 7 december aanstaande een overeenkomst gesloten.

Geen actie
Mensen die al zorg ontvangen van 1 van deze aanbieders kunnen na 1 januari gewoon huishoudelijk hulp van dezelfde instelling blijven ontvangen. Zij hoeven daarvoor geen actie te ondernemen.

Andere situaties
Er zijn echter ook mensen die zorg ontvangen van een thuiszorgorganisatie met wie geen overeenkomst gesloten zal worden. Zij kunnen straks kiezen uit zorg van Thuiszorg Groningen,
Thuiszorg Oosterlengte of van De Hoven/Fivelland. Ook iemand die graag de overstap van een van deze drie organisaties naar een van de anderen uit het rijtje wil maken, zou dat kunnen doen.
Ook de mensen die na 1 januari 2007 voor huishoudelijke verzorging geïndiceerd zullen worden, kunnen straks kiezen uit de drie genoemde instellingen.
Er is nog een mogelijkheid, een die het Zorgkantoor nu ook biedt, namelijk het Persoonsgebonden budget. In plaats van zorg in natura, waarbij de zorg geleverd wordt door een instelling waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, kan men ook een geldbedrag ontvangen en zelf alles inkopen en regelen.

Goede voorlichting noodzakelijk
Door de uitkomst van de aanbesteding kunnen een groot deel van de mensen die nu zorg hebben bij hun vertrouwde aanbieder blijven. Gemeenten en zorgaanbieders zullen het publiek de komende tijd zo goed mogelijk voorlichten. In gemeenten vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats waar ook de zorgaanbieders aanwezig zijn. De gemeenten zenden de mensen die nu al huishoudelijke verzorging ontvangen een brief waarin alle informatie op een rijtje is gezet. Ook in de rubriek gemeentemededelingen en andere voorlichting in de plaatselijke kranten zal het publiek zo goed mogelijk over de komende Wmo worden geïnformeerd.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie