20 mei 2024

DAL-gemeenten ondersteunen leerplichtactie; Zijn ze er allemaal?

0

Op maandag 19 september hebben de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt een actie georganiseerd:  “zijn ze er allemaal?”. Doel van deze actie is te controleren of leerlingen ook daadwerkelijk in de schoolbanken zitten.

De handhaving van de leerplicht speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het kan ook bijdragen aan het terugdringen van crimineel gedrag bij jongeren.
De DAL-gemeenten vinden de leerplicht belangrijk en doen dus actief mee aan de actie “zijn ze er allemaal?”. Zo heeft Olga Hartman-Togtema (wethouder onderwijs gemeente Loppersum) een aantal leerlingen benaderd die op school zouden moeten zitten, maar die vanaf het begin van het schooljaar niet zijn verschenen. Uit de gesprekken bleek dat een aantal jongeren daadwerkelijk een opleiding volgt. De overige leerlingen worden alsnog door de leerplichtambtenaar benaderd met als doel hen in de schoolbank terug te krijgen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie