27 mei 2024

Damsterdiep in Appingedam is zwaar vervuild

0

appingedam –  De bodem van het Damsterdiep in hartje Appingedam is ernstig vervuild. Waterschap Noorderzijlvest gaat 20.000 kubieke meter verontreinigd baggerslib verwijderen. Het slib is vervuild met zware metalen zoals lood, zink en koper. Een acuut gevaar voor de volksgezondheid is er niet, maar toch wil Noorderzijlvest zo snel mogelijk beginnen met het verwijderen van de bagger.

Het gaat om het stuk Damsterdiep tussen het Balkgat en de aansluiting met het Nieuwe Diep, een lengte van ongeveer anderhalve kilometer. Er wordt naar schatting 15.000 kubieke meter matig verontreinigd en 6.000 kubieke meter zwaar verontreinigd slib van de bodem geschraapt.

De zware metalen in het baggerslib zijn waarschijnlijk te wijten aan de koper– en blikslagerij, een scheepstimmerwerf en de gasfabriek die ooit aan het Diep gevestigd waren. De in vroeger tijden veelvuldig gebruikte zinken dakgoten hebben wellicht ook bijgedragen aan de ernstige verontreiniging.

Het waterschap hoopt in november met de sanering te kunnen beginnen. Het streven is het Damsterdiep in mei volgend jaar, bij het begin van het vaarseizoen, weer schoon te hebben. De bestekken voor de aanbesteding worden op dit moment opgemaakt. Op welke manier de baggerspecie van de bodem wordt gehaald, is aan de uitvoerder.

Verkeersdruk

Door in de wintermaanden te werken wil het waterschap de overlast voor de Damster scheepvaart zoveel mogelijk beperken. "De uitvoerder bepaalt hoe het werk gebeurt, maar het zou kunnen dat de bagger of een deel daarvan over de weg afgevoerd wordt. Dat kan voor wat overlast voor het wegverkeer zorgen natuurlijk", aldus woordvoerder Reny Hogendorp van Noorderzijlvest.

wwww.dvhn.nl

Geef een reactie