21 juli 2024

De gemeente Loppersum organiseert groepsgesprekken voor mantelzorgers

0

De gemeente Loppersum organiseert groepsgesprekken voor mantelzorgers. Het doel van deze gesprekken is om informatie te krijgen over wat mantelzorgers nodig hebben om hun aandeel in de zorg te leveren. Tijdens drie groepsgesprekken zal mantelzorgers worden gevraagd wat zij ervaren, welke knelpunten zij tegenkomen en wat voor hen goede hulp is. De gesprekken worden gevoerd onder deskundige begeleiding, er zitten maximaal 12 personen in een groep. De groepsgesprekken zijn op 8 en 22 september en 6 oktober, in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum

Tijdens drie groepsgesprekken zal mantelzorgers worden gevraagd wat zij ervaren, welke knelpunten zij tegenkomen en wat voor hen goede hulp is. De gesprekken worden gevoerd onder deskundige begeleiding, er zitten maximaal 12 personen in een groep. De groepsgesprekken zijn op 8 en 22 september en 6 oktober, in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum


Wat zijn mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor hun familieleden, vrienden of buren. Deze zorg kan op de lange duur belastend worden. Instellingen die zorg geven, zoals het Hippolytushoes, Fraamborg, of de Thuiszorg richten zich in eerste instantie op zorg voor hun cli‘nten. Ze realiseren zich dat het heel belangrijk is om ook aandacht te schenken aan de andere verzorgers thuis. De ervaringen van mantelzorgers kunnen aan hulporganisaties duidelijk maken wat mantelzorgers nodig hebben om hun aandeel in de zorg te leveren.


Deelnemen
Als u mantelzorger bent, of bent (geweest) en mee wilt doen aan de groepsgesprekken kunt u zich voor 1 september opgeven bij Gerrit Jan van der Haar, beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente, telefoon 0596-575124. Van de bijeenkomsten wordt een algemeen (anoniem) verslag gemaakt, dat wordt aangeboden aan organisaties die hulp geven en de gemeente. Dat verslag wordt uitgangspunt om in de gemeente Loppersum de ondersteuning aan mantelzorgers verder te ontwikkelen.

www.loppersum.nl

Geef een reactie