2 juni 2023

De gemeenteraad van Loppersum heeft de verordening voor de Wmo vastgesteld

De gemeenteraad van Loppersum heeft maandagavond 18 september de verordening voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) vastgesteld. De Wmo is een nieuwe wet die ingaat op 1 januari 2007. De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Welzijnswet vallen al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de invoering van de Wmo komen daar een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) bij. In de nieuwe verordening zijn onder meer de volgende zaken geregeld:

Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen
Een individuele voorziening kan worden verstrekt in natura, als financiële tegemoetkoming en als persoonsgebonden budget. Hierbij kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Hulp bij het huishouden
Personen met een beperking kunnen gebruik maken van hulp bij het huishouden. Deze hulp kan bestaan uit het aanbieden van huishoudelijke verzorging eventueel in combinatie met andere lichte ondersteuning in de huishouding of een persoonsgebonden budget.

Woonvoorzieningen
Personen met een beperking kunnen voor een woonvoorziening in aanmerking komen als aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek het normale gebruik van de woning belemmeren. Een woonvoorziening kan onder meer bestaan uit een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten en woningaanpassing.

Verplaatsen per vervoermiddel
Personen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor vervoersvoorzieningen om zich lokaal te verplaatsen. De vervoersvoorziening kan onder meer bestaan uit een scootmobiel, vergoeding in de kosten van een bruikleenauto, aanpassing van eigen auto.

Verplaatsen in en rond de woning
Personen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een rolstoel als dagelijks zittend verplaatsen in en om de woning noodzakelijk is en als de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten onvoldoende oplossing biedt. De rolstoelvoorziening kan ook bestaan uit een sportrolstoel.

Het verkrijgen van voorzieningen
Aanvragen voor voorzieningen moeten worden ingediend bij het gemeentelijk zorgloket. Dit loket is vanaf 1 januari 2007 geopend. Hier kunnen ook zorgaanvragen voor de huishoudelijke zorg worden ingediend.

De volledige verordening is te vinden op www.loppersum.nl en ligt er inzage in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie