24 juli 2024

De gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum besteden aandacht aan laaggeletterdheid

0

De gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum besteden aandacht aan laaggeletterdheid in samenwerking met het Noorderpoort, sector Educatie.

De gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn in samenwerking met het docententeam laaggeletterdheid van het Noorderpoort een campagne gestart om laaggeletterdheid onder volwassenen aan te pakken.

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen onvoldoende lezen en schrijven, en ook vaak rekenen, om goed deel te kunnen nemen aan deze informatiemaatschappij. Enkele voorbeelden: een brief van het gasbedrijf lezen, een briefje schrijven voor een leerkracht, ondertitels op tv volgen, een mailtje schrijven, een bankafschrift lezen en een betaling verrichten.

Laaggeletterdheid komt voor bij jongeren, ouderen, autochtonen en allochtonen. In de provincie Groningen zijn dat er zo’n 45.000! Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven denken vaak dat zij de enigen zijn met dit probleem. Zij schamen zich ervoor en proberen het te verbergen. Vaak belasten zij daardoor hun naasten met het probleem.

Er bestaan al jaren cursussen voor deze mensen! Voor weinig geld kan iedere laaggeletterde overdag of ’s avonds in kleine groepen les krijgen op zijn of haar eigen niveau.
Uw gemeente doet een beroep op u om hier meer bekendheid aan te geven. Door te praten over de mogelijkheden durven laaggeletterden in veel gevallen de stap te zetten om les te nemen.

Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen over dit onderwerp. Desgewenst komen docenten bij u langs om hierover te praten. Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een workshop om beter op de hoogte te raken van laaggeletterdheid.

Doe mee! Samen met u kunnen wij mensen helpen beter te functioneren in deze informatiemaatschappij.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Noorderpoort sector Educatie Appingedam tel: 0596-692961. E-mail: educatieappingedam@noorderpoort.nl

www.stedum.com

Geef een reactie