25 april 2024

De jaarwisseling moet leuk blijven

0

Aan alle inwoners van de gemeente Loppersum,

“De jaarwisseling moet leuk blijven in onze dorpen”, onder dat motto richten alle verenigingen dorpsbelangen en het gemeentebestuur zich tot u. Met enkele dorpsverenigingen is het afgelopen jaar nogmaals overlegd. Daarbij bleek dat het branden met oud en nieuw wel iets is dat de inwoners bezighoudt.

Voor veel mensen hoeft het branden niet zo, maar als het dan toch gebeurt, dan graag beperkt van omvang zodat de omgeving er geen last van heeft. Het verbranden van kerstbomen wordt dan nog wel leuk gevonden, maar weinig begrip bestaat voor het in de brand steken van auto’s of ander afval dat op de stapels wordt gegooid. Voor die dorpen waar tot nu toe geen problemen zijn geweest willen wij graag dat het zo blijft. Voor de
dorpen, waar het afgelopen jaar wel is ingegrepen, hopen we met de verenigingen dorpsbelangen, dat de situatie zich niet zal herhalen.
De hulp van u allen is nodig om er weer een gezellige jaarwisseling van te maken. We rekenen op die hulp.

Alle verenigingen dorpsbelangen in de gemeente Loppersum en het gemeentebestuur van LoppersumSCHADE DOOR DE JAARWISSELING
Wat hadden we voor dat geld betere dingen kunnen doen


Elk jaar zijn er weer personen die bij de jaarwisseling overlast veroorzaken en het nodig vinden om spullen van iemand anders (bedrijven, individuele inwoners en de gemeente) te vernielen.
Het volgende overzicht is speciaal voor hen bedoeld. Dit overzicht vertelt welke schade de gemeente had bij de laatste jaarwisseling. Jammer, want dat geld had veel beter besteed kunnen worden.


Herstelkosten van de schade:
Diverse eigendommen van de gemeente werden vernield. (borden, wegdek, abriÕs, etc.) Totale kosten bijna Û 7.000 euro.
Per dorp ging het om:


Eenum                                        0,00
Garrelsweer                         2.556,00
Garsthuizen/Startenhuizen        250,00
Huizinge                                      0,00
Leermens                                750,00
Loppersum                              300,00
Middelstum                           1.400,00
Oosterwijtwerd                            0,00
Stedum                                    400,00
Toornwerd                                   0,00
Westeremden                           350,00
Westerwijtwerd                            0,00
Wirdum                                        0,00
Õt Zandt                                    705,00
Zeerijp                                         0,00
Zijldijk                                     250,00VREUGEVUREN TIJDENS DE JAARWISSELING


In enkele dorpen wordt de jaarwisseling gevierd met vreugdevuren. Deze zorgen vaak voor veel sfeer, maar ze brengen ook vervuiling en overlast met zich mee. Door brandstapels in de dorpen op ŽŽn plek te concentreren, wordt dit beperkt. De gemeente heeft daarom, meestal na overleg met verenigingen Dorpsbelangen, een aantal plaatsen bepaald waar gebrand mag worden. Op andere plaatsen worden geen branden toegestaan. Om schade aan het wegdek te voorkomen wordt op 31 december a.s. zand gestrooid. De aangewezen plaatsen zijn:
Garsthuizen (op de plek van de glasbak).
Loppersum (op het Marktplein).
Middelstum (aan de Ploegersweg).
Stedum (op het haventerrein).
Huizinge (bij het haventje).
Westeremden (hoek Huizingerweg/Vierburenweg).


Om de schade en overlast zoveel mogelijk te beperken, hanteert de gemeente de volgende regels: er mogen alleen kerstbomen worden verbrand. Dus geen (geverfd) hout, geen huisraad, geen huisvuil- en bedrijfsafval, geen kunststoffen en geen plaatmateriaal. Ook het verbranden van autowrakken is niet toegestaan.
Wanneer deze regel niet wordt gehandhaafd, zal de politie proces-verbaal opmaken tegen de overtreder(s). De samenstelling van de brandstapels wordt geregeld gecontroleerd.WEES VOORZICHTIG MET VUURWERK


Oud en nieuw en vuurwerk horen bij elkaar. Geen probleem zolang je er verantwoord mee omgaat en er rekening mee houdt dat je niet onbeperkt kunt knallen.
Op vele manieren krijgt u al te horen en zien dat vuurwerk gevaarlijk is als u er roekeloos mee omgaat. Genoeg reden dus om voorzichtig te zijn met het afsteken van vuurwerk.
Ook is er veel illegaal vuurwerk in omloop dat nog veel meer risicoÕs geeft. Dit vuurwerk is vaak onbetrouwbaar en dus gevaarlijk. Koop daarom geen illegaal vuurwerk maar ga naar winkeliers met een vergunning. In onze gemeente is dat Tweewielerhuis Mans Engel in Westeremden
De verkoop mag op 29, 30 en 31 december. Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen.
Het afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari tot 02.00 uur.
De politie let  dit jaar extra streng op het gebruik van vuurwerk. Buiten de toegestane tijd is het strafbaar en het kan je een boete opleveren. Jongeren lopen de kans dat ze via het buro Halt werkzaamheden moeten doen, o.a. voor de gemeente.
Ruim ÒweigeraarsÓ op. Vooral jongeren lopen op 1 januari nog letsel op omdat ze ÒweigeraarsÓ opnieuw aansteken. Daarom: afgestoken vuurwerk en ÒweigeraarsÓ bij u op de straat: ruim het  op.
Daarmee voorkomt u nog meer letsel.BRANDVEILIGHEID IN GEBOUWEN TIJDENS DE JAARWISSELING.


Deze week hebben burgemeester en wethouders de cafŽs, cafetariaÕs, restaurants, jeugdsozen en dorpshuizen in onze gemeente dringend verzocht om ook tijdens de komende feestdagen goed te letten op de brandveiligheid in hun gebouw. We hebben hen daarvoor een aantal tips toegestuurd. De brandweer zal hierop in de komende weken controleren.WEGHALEN GLASBAKKEN TIJDENS DE JAARWISSELING


De glasbakken worden in alle dorpen op zaterdag 31december weggehaald en op 2 januari weer teruggezet. Wij vragen u vriendelijk daar geen flessen neer te zetten zolang de bakken nog niet teruggeplaatst zijn.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie