13 juli 2024

De omgevingsvergunning voor burger en bedrijven

0

op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking. In totaal 25 bestaande vergunningen worden als één behandeld. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg?

Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’.
Voordelen van één omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er is nu één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kunt u, burger of ondernemer, één aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De nieuwe vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend op www.omgevingsloket.nl.

Digitale indiening
Het digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl gaat via een module in een ICT-systeem. Via een vragenboom kunt u vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunning-plichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen.
Een groot voordeel is dat u vooroverleg kunt voeren met de overheid en volgen hoe uw zaak erbij staat. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten. U kunt eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie