18 mei 2024

(De Pen) Maak van de bibliobus een BiebBusPlus voor platteland.

0

De bezuinigingen in de provincie Groningen treffen ook de bibliobus. Steeds meer gemeenten stoppen met de rijdende bibliotheken. Na de gemeente De Marne trekt nu ook de gemeente Ten Boer de stekker uit de bibliotheekbus. In Stedum komt de bus vanaf 2012 nog één uur per week. In andere delen van de provincie (bijvoorbeeld in de gemeentes Oldambt en Bellingwedde) gaan de bezuinigingen nog gestalte krijgen.

Een voorstel in Ten Boer om de bus te behouden door over de gemeentegrenzen heen te kijken en de bus ook in Stedum een standplaats te geven, heeft het niet gehaald. Jammer, dit ongebruikelijke bovengemeentelijke denken had meer verdiend en zou ook elders meer bibliotheekvoorzieningen kunnen redden of versterken. Gemeentes stoppen met de bibliobus. Bibliobusgebruik wordt dientengevolge duurder. Meer gemeentes stoppen met de bibliobus. Ten lange leste wordt het te duur en verdwijnen ook de laatste bibliobussen. Biblionet pronkt trots met zijn ‘Gronings bibliotheekconcept’ voor kernbibliotheken zoals in Haren en Leens. Is er sprake van een stille sterfhuisconstructie met betrekking tot de bibliotheekbussen? De huidige bussen rijden "op geschiedenis". Er wordt niet meer in geïnvesteerd.

De provincie Groningen denkt na over nieuw cultuurbeleid maar lijkt in deze vooralsnog niets te willen. Het platteland wordt nu de dupe van een weinig betrokken Biblionet dat door provinciebestuurders veel te weinig kritisch gevolgd is en buitengewoon slecht aangestuurd blijkt. Wist men überhaupt wel dat deze grove aanslag op de bibliotheekbussen (en op kleine dorpsbibliotheken) plaatsvindt of ervaart men dit als een toevallige, bijkomende factor van de bezuinigingen op bibliotheken die alleen de gemeentes aangaat? De inwoners van dorpen geven een bibliotheekvoorziening een zeer hoge prioriteit. Vinden we dat in de nieuwe provinciale cultuurnota terug? Naast de op zich uitstekende kernbibliotheken moet er een eigentijds provinciaal bibliotheekbussensysteem uitgewerkt worden. Deze noodzakelijke basisvoorziening overstijgt het gemeenteniveau en is betaalbaar als de provincie regie en financiering (uit het krimpbudget?) ter hand neemt. In een bibliotheekbus nieuwe stijl, die bijvoorbeeld één keer in de twee weken in een dorp langs komt, past naast de bibliotheekvoorziening, ook een pinautomaat, een ict-voorziening, vvv-functies en meer: gemeentelijke informatie, faciliteiten op het gebied van zorg en een digitale lijn met het Forum in stad Groningen. Scholen kunnen ook een rol spelen.

De oude bibliobus dood, leve de nieuwe bus! De bibliotheekbus evolueert tot de "BiebBus Plus". Voor zo’n krimpbestrijdende vernieuwing moet geld te vinden zijn. Ik hoorde raadsleden van verschillende gemeentes klagen dat de provincie zo nadrukkelijk op haar geld zit en dat gemeentes voor nieuwe projecten nooit geld krijgen. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik hoop dat de leden van de Provinciale Staten deze individuele gemeentes overschrijdende basisvoorziening voor de kleine dorpen hartelijk willen omarmen. Soms moet je in een crisis eerst investeren om een en ander daarna weer te zien floreren. De BiebBus Plus wordt een krimpbestrijder van grote waarde. Het platteland mag niet worden vergeten. Stad het Forum, de Ommelanden de BiebBusPlus.

Math Willems.

Math Willems

Geef een reactie