25 april 2024

De Pluu blijft wellicht op huidige locatie

0

Winsum – Jeugdsoos De Pluu mag mogelijk toch op de huidige locatie in het Boogcomplex blijven, ondanks het voornemen om het gebouw voor 100.000 euro te verkopen. Het complex zou dan wel voor meerdere doeleinden gebruikt moeten worden. Dat gaf een meerderheid van de politieke partijen van Winsum gisteravond aan in de raadscommissie bij de bespreking van het jeugdsozenbeleid.

De jeugdsoos was zelf goed vertegenwoordigd, net zoals jeugdsoos Adorp. Voorzitter Pieter Dijkema van De Pluu gaf aan blij te zijn met de aandacht voor de jeugd, maar tegelijk ontevreden te zijn over de beloofde communicatie. De jeugdsoos zou onvoldoende betrokken zijn geweest bij het maken van de nota en deze ook niet hebben ontvangen.


De drie mogelijkheden voor een locatie voor de Pluu (verkoop aan Stichting De Pluu, verplaatsing naar een gebouw waar ook toerisme of horeca bedreven wordt of het samengaan in een brede school) die in de nota staan vielen niet in goede aarde. De soos wil samen met de gemeente naar oplossingen zoeken en deze niet voorgeschoteld krijgen.


Gevaarlijk


PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en VVD, samen een krappe meerderheid vormend in de raad, gaven aan voorstander te zijn van het behoud van De Pluu op de huidige plek. Het centrum zou goed geschikt zijn voor een soos, en verplaatsing naar buiten zou slechts problemen met zich meebrengen. Wethouder Theo Mol gaf aan dat prima te vinden, maar dat er dan nog wel een oplossing gevonden moet worden voor het gat van 100.000 euro in de begroting. Om deze reden waren GemeenteBelangen en CDA wat kritischer. Alle partijen waren het erover eens dat de exploitatie van het pand, met behoud van de soos, wel verbeterd zou kunnen worden door het pand meer functies te geven.


Jeugdsoos Adorp kwam nog vertellen dat ze niet voor een fusie met Sauwerd is, zoals in de nota gesuggereerd wordt. Behalve het verlies van een eigen plekje zou het ook gevaarlijk zijn. ” Wie laat zijn dochter van 15 ’s avonds om acht uur in haar eentje van Adorp naar Sauwerd fietsen? Een van onze buurtagenten doet het in ieder geval niet”, zei Chiel van Veen. Hij repte gek genoeg niet over de terugreis.

www.dvhn.nl

Geef een reactie