16 juli 2024

De Struners collecteren voor Jantje Beton van 13 tot en met 25 februari

0
Scoutingvereniging de Struners in Stedum doet van maandag 13 tot en met zaterdag 25 februari mee met de actie Jantje Beton. Leiding, ouders en bestuur bellen bij u aan om vriendelijk een bijdrage voor Jantje Beton te vragen. De helft van de opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze scoutingvereniging, de andere helft gaat naar het landelijk fonds Jantje Beton. Ook dan wordt het geld aan speelmogelijkheden voor kinderen besteed.
De kinderen en leiding van de scouting komen voor een groot deel uit Stedum, en ook uit omliggende dorpen als Middelstum, Garrelsweer, Bedum en Ten Boer. Ook in deze dorpen doen we acties, om scouting onder de aandacht te brengen. In Stedum doen we mee met NL-Doet en de Natuurwerkdag. Meestal werken we dan in het Stemer bos (samen met de groencommissie en vrijwilligers). Zo vervullen de scouts ook een maatschappelijke taak, waar we als dorp weer van profiteren. We hopen dan ook dat u ons wilt steunen en wat geld voor de collecte klaar wilt leggen.
De reden voor deze actie is de noodzakelijke uitbreiding van de kampeeruitrusting van de club en het opknappen van de kar voor opslag en vervoer hiervan. De vereniging is gegroeid tot ruim 50 leden, en wil graag met alle speltakken (leeftijdsgroepen) meedoen aan het Noordelijk Pinksterkamp in Marnehuizen/Lauwersmeer. Dat moet dan wel dit voorjaar geregeld worden. Staat u sympathiek tegenover dit initiatief voor de jeugd in ons dorp en wilt u de Struners structureel ondersteunen? Ook donateur worden (vanaf 10 euro per jaar) hoort tot de mogelijkheden. U kunt dat bij de collectant kenbaar maken.

, Scoutingvereniging De Struners

Geef een reactie