25 juli 2024

De Struners zitten droog

Met de regen van deze week heeft Stedum het goed voor elkaar. Het
verenigingsgebouw Moarstee heeft een uitbreiding gekregen, voor drie
verenigingen, scouting De Struners, IJsvereniging Stedum en tennisvereniging
De Bosbaan. Moarstee voldoet als verenigingsgebouw en voor dorpse
activiteiten goed, maar het ontbreekt aan opslag voor kampeermateriaal, het
is als gebouw soms “te netjes” en ook te klein voor het aantal kinderen dat
op zaterdag bij Moarstee aan scouting doet. Ook kan er maar één vereniging
tegelijk zijn. Door in het nieuwe gebouw ook een kantine en toiletgroep te
realiseren ontstaan meer gebruiksmogelijkheden en kan de sterke groei van de
scoutingvereniging worden opgevangen.

Scouting is weliswaar voornamelijk buiten, maar voor opslag van
kampeermateriaal en een ranjapauze-gelegenheid bij slecht weer was deze
extra ruimte wel nodig. Dat is nu in casco gerealiseerd, dankzij een aantal
fondsen, zoals Oranjefonds, VSB fonds, Elk Dorp een Duurzaam Dak, Scholtens
Kammingafonds, Rabobank, SNS fonds, Kern met Pit, bijdragen van de drie
genoemde verenigingen en de medewerking van de gemeente Loppersum. De afbouw
in zelfwerkzaamheid start deze week. De Struners hopen 1 november het gebouw
in gebruik te kunnen nemen.